Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling longziekten, locatie VUmc/De Boelenlaan

Longziekten en Tuberculose (onderwijs)

De afdeling Longziekten verzorgt het onderwijs met betrekking tot de longziekten aan studenten Geneeskunde, Medische Informatiekunde en Medische Biologie van de Universiteit van Amsterdam.

Daarnaast wordt onderwijs gegeven ten behoeve van (para)medisch personeel als verpleegkundigen en longfunctie-assistenten. Er zijn zeven artsen in opleiding tot longarts. Ook worden stages voor in opleiding zijnde internisten en cardiologen verzorgd.

Opleider:

Dr. R.E. Jonkers: r.e.jonkers@amc.nl of 020 - 566 3952

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer