Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling longziekten, locatie VUmc/De Boelenlaan

Longziekten (specialisme)

Informatie over het specialisme Longziekten.

De afdeling Longziekten van het AMC is gespecialiseerd in aandoeningen van de luchtwegen, de longen, de longvliezen en de ademhaling tijdens de slaap.

De longartsen in het AMC behandelen onder meer mensen met complexe vormen van astma, COPD en longkanker. Ook zijn zij ervaren in het diagnosticeren en behandelen van bijzondere longontstekingen zoals tuberculose, longembolie (bloedstolsels in de longen), longfibrose, sarcoïdose en slaapapneu.

De afdeling Longziekten van het AMC heeft de volgende speerpunten:

Astma expertisecentrum

Longartsen in het AMC hebben nationale en internationaal erkende expertise op het gebied van astma. Zowel op het gebied van zorg als onderzoek.

De behandeling in het AMC is 'state-of-the-art' en de nieuwste therapieën zijn beschikbaar, zoals Xolair (omalizumab), Bosatria (mepolizumab) en bronchiale thermoplastiek. Ook poliklinische longrevalidatie behoort tot de mogelijkheden.

Iedereen wordt door een longarts-astmaspecialist onderzocht. Daarbij zijn er gezamenlijke spreekuren met de KNO-arts of de allergoloog.

Voor mensen met astma die van ver komen bestaat de mogelijkheid voor een eenmalige uitgebreide analyse of voor zogenoemde shared care met de eigen longarts.

Aanmelden voor Astma expertisecentrum

Aanmelden kan met verwijsbrief van longarts naar:

Academisch Medisch Centrum
Secretariaat Afdeling Longziekten, F5-258
T.a.v. prof. Dr. E.H.D. Bel, dr. E.J.M. Weersink of drs. C.J. Majoor (keuze maken)
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam fax: 020-5669001

Longkanker en endoscopische verrichtingen

De afdeling longziekten van het AMC heeft nationale faam op het gebied van long-endoscopische technieken. Door gebruik te maken van ultramoderne endoscopische apparatuur is het mogelijk om diagnoses te stellen en behandelingen te geven die zware operaties overbodig maken.

Cystic Fibrosis

Het AMC is een van de zeven gespecialiseerde CF-centra in Nederland. Het biedt hoogstaande zorg aan zowel kinderen als volwassen die lijden aan Cystic Fibrosis (taai-slijmziekte, CF). De behandeling van CF is van het hoogste niveau en gebeurt in nauwe samenwerking binnen een team van longartsen, kinderartsen, maag-darm-leverartsen, microbiologen, fysiotherapeuten, diëtisten en longverpleegkundigen.

Obstructief slaap-apnoesyndroom

Het AMC is van oudsher specialist op het gebied van slaapapneu en verwante slaapstoornissen. Mensen met deze aandoeningen kunnen terecht voor informatie, behandeling, begeleiding en nazorg. Diagnostiek en behandeling vindt plaats volgens de modernste inzichten in samenwerking met de KNO-arts, cardioloog, kaakchirurg, diëtist en gespecialiseerde verpleegkundige (OSAS-verpleegkundige).

Interstitiële longaandoeningen

Het AMC heeft een lange traditie op het gebied van de behandeling van interstitiële longziekten, ook wel fijnvlekkige longafwijkingen genoemd. Vanuit heel Nederland worden mensen naar het AMC verwezen. Door intensieve samenwerking met beroemde internationale centra krijgt u altijd de meest moderne behandeling.

Pulmonale hypertensie

Samen met het VU Medisch Centrum heeft het AMC een internationaal erkende reputatie op het gebied van pulmonale hypertensie. Het AMC is een van de weinige centra in Europa waar mensen met pulmonale hypertensie behandeld kunnen worden via een operatie aan de longslagaderen.

Terugkerende luchtweginfecties

De afdeling Longziekten in het AMC heeft een jarenlange ervaring met de diagnostiek en behandeling van infectieziekten van de longen. Dit blijkt ook uit het vele onderzoek dat op dit terrein door ons is verricht.

Zowel het analyseren als behandelen van mensen met recidiverende luchtweginfecties vergt een op maat gesneden aanpak. We werken hierbij samen met een aantal erkende AMC deskundigen op het gebied van terugkerende infecties en onderzoek van het immuunsysteem, er is een immunologisch laboratorium dat up-to-date technieken ter beschikking heeft en een gezamenlijk spreekuur met de KNO-artsen.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer