Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling longziekten, locatie VUmc/De Boelenlaan

Methacholine provocatietest (Longziekten)

Dit is een onderzoek om verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen. Hierbij gebruiken we methacholine, een prikkelende, maar onschadelijke stof, waarmee de gevoeligheid van de luchtwegen gemeten kan worden.

De voorbereiding:

  • U hoeft niet nuchter te zijn.
  • Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint, komt u daarom op tijd.
  • Tenzij anders voorgeschreven dient u voorafgaand aan dit onderzoek bepaalde medicatie te staken. U krijgt hiervoor instructies.

Het onderzoek:

  • U krijgt een klem op de neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt en ademt via een mondstuk, dat is verbonden met een meetap­paraat. Bij het begin van de test vraagt de longfunctieanalist u een paar keer diep in te ademen en zo krachtig mogelijk uit te ademen.
  • Daarna gaat u met tussenpozen verschillende waterige methacholine-oplossingen inhaleren. Na iedere oplossing wordt na een bepaalde tijd de longfunctie gemeten. Aan de hand van de meetresultaten wordt vastgesteld of astmatische klachten kunnen worden opgewekt.
  • Dreigt een benauwdheidsreactie te hevig te worden, dan krijgt u onmiddellijk een luchtwegverwijder toegediend, waarmee de reactie meestal direct ongedaan wordt gemaakt. Tegen het einde van het onderzoek krijgt u altijd een luchtweg­verwijder, waarna uw longfunctie weer gecontroleerd wordt voordat u weggaat.
  • Na het onderzoek kunt u lichte keelpijn hebben of prikkelhoest. Het onderzoek kan belastend zijn vanwege het vele blazen.
  • Het onderzoek kan een uur tot anderhalf uur in beslag nemen.

NB: dit onderzoek kan ook uitgevoerd worden met histamine in plaats van metacholine.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: