Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling longziekten, locatie VUmc/De Boelenlaan

SysPharmPedia

De SysPharmPediA studie is onderdeel van een groot international onderzoeksconsortium. Dit houd in dat onderzoekers uit Spanje, Slovenië, Duitsland en Nederland nauw samenwerken op het gebied van astma en gezamenlijk onderzoek doen naar astma bij kinderen.

SysPharmPedia

Doel van de SysPharmPedia Studie

Astma is een gecompliceerde longziekte. Niet ieder kind reageert even goed op zijn of haar astma medicijnen. Sommige kinderen blijven veel klachten houden en het is nog onduidelijk waarom dit is. “System Pharmacology” of systeem farmacologie is een nieuw onderzoeksgebied. Het onderzoekt hoe verschillende systemen (waaronder het immuunsysteem, de bacteriën in ons lichaam en erfelijke factoren) samen effect hebben op hoe goed astma medicijnen werken. In de SysPharmPediA studie willen wij stoffen meten in uitgeademde lucht, in bloed, in speeksel, in ontlasting en in de neus van kinderen die medicijnen gebruiken voor hun astma. We onderzoeken of de biologische systemen in het lichaam anders werken bij kinderen die veel klachten houden ondanks hun medicatie in vergelijking met kinderen die met gebruik van medicatie weinig klachten hebben.

Het studieteam in Nederland

Anke-Hilse Maitland – van der Zee

Anke-Hilse Maitland-van der Zee is apotheker en epidemioloog. Ze werkt als professor bij de afdeling longziekten van het AMC. Ze is geïnteresseerd in het verklaren van de verschillen in effecten die optreden bij het behandelen van patiënten met dezelfde geneesmiddeltherapie. Anke-Hilse coördineert de SysPharmPediA studie, en begeleidt de postdocs, promovendi en de Master-studenten die werken op de verschillende projecten.

  Anne v. Stuyvenberg – Neerincx

  Anne v. Stuyvenberg-Neerincx is postdoc onderzoeker bij de afdeling longziekten van het AMC. Haar promotieonderzoek richtte zich vooral op stofjes (gassen) in uitademingslucht van patiënten met taaislijmziekte om luchtweginfecties te kunnen detecteren. Nu organiseert Anne de SysPharmPediA studie en begeleid ze ook studenten die stage lopen bij SysPharmPediA.

  Simone Hashimoto

  Simone Hashimoto werkt bij de afdeling longziekten in het AMC. Ze is kinderarts en zal tijdens de SysPharmPediA studie monsters verzamelen, de longfunctiemetingen uitvoeren en bloedprikken. Simone heeft heel veel ervaring met studies bij kinderen (met astma) en naast haar hulp bij de SysPharmPediA studie is ze ook bij veel andere studies binnen de afdeling longziekten betrokken.

  Susanne Vijverberg

  Susanne Vijverberg is medisch bioloog. Ze is in 2014 gepromoveerd op haar onderzoek naar biologische en genetische factoren die een rol spelen bij het niet of nauwelijks reageren van een kind met astma op astmamedicijnen (onder andere de PACMAN studie). Susanne werkt als assistent professor achter de schermen mee aan de SysPharmPediA studie en zal soms ook helpen bij praktische taken als er extra hulp nodig is.

  Mahmoud Ismael

  Mahmoud Ismael is apotheker en komt uit Egypte. Hij is sinds januari 2018 promovendus (onderzoeker in opleiding) bij de afdeling longziekten in het AMC. Mahmoud zal voornamelijk bezig zijn met het analyseren van data van de SysPharmPediA studie en helpen bij de organisatie van het onderzoek.

  Elise Slob

  Elise Slob is apotheker. Ze is sinds april 2017 promovenda (onderzoeker in opleiding) bij de afdeling longziekten in het AMC. Zelf organiseert ze de PUFFIN-trail (ook een studie naar kinderastma) en begeleidt studenten die stage lopen bij de afdeling longziekten. Elise zal helpen bij praktische taken als er extra hulp nodig is.

  Corona-maatregelen

  We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

  Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

  Feestdagen

  Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer

  Contact

  AMC
  Afd. Longziekten
  SysPharmPediA studie
  Kamer: F5-149
  Meibergdreef 9
  1105 AZ Amsterdam
  Nederland
  Tel.: +31 (0)6 2232561
  syspharmpedia@amc.nl