Spuugpoli (kinderpolikliniek)

Op de spuugpoli van het Emma Kinderziekenhuis worden kinderen met veel klachten van reflux behandeld. De polikliniek doet daarnaast onderzoek naar de achtergrond van reflux.

Contact en afspraak

U heeft van uw huisarts of specialist een verwijzing voor uw zoon of dochter gekregen naar de Spuugpoli van het Emma Kinderziekenhuis. Hier worden kinderen met veel klachten van reflux behandeld. De polikliniek doet daarnaast onderzoek naar de achtergrond van reflux.

De medische term voor spugen is gastro-oesofageale reflux, kortweg reflux, wat betekent dat de maaginhoud terug de slokdarm in stroomt. Meestal gebeurt dat zonder dat je dat merkt, de maaginhoud komt niet in de mond terecht. Bovendien heeft iedereen wel eens reflux. Dat is volstrekt normaal. Maar sommige kinderen (en volwassenen) hebben wel last van reflux, dan spreken we van refluxziekte. Bij ongeveer 10% van alle kinderen onder de 1 jaar wordt refluxziekte vastgesteld door een arts.

Op de Spuugpoli werkt een team van artsen en onderzoekers die zich onder andere hebben gespecialiseerd in reflux en de behandeling daarvan. We doen onderzoek naar de achtergrond van reflux en behandelen kinderen met veel klachten van reflux. Daarnaast zien we ook kinderen die vanwege aanhoudende refluxklachten worden doorverwezen door hun huisarts of kinderarts op onze polikliniek.

Voor meer informatie kunt u ons mailen op info@spuugpoli.nl.

Wat kan ik verwachten?

De behandeling op de spuugpoli bestaat vaak uit een combinatie van voorlichting, gedragsadviezen en zo nodig medicamenteuze ondersteuning of aanvullend onderzoek. Deze behandeling wordt gegeven door de artsen van de spuugpoli.

De eerste afspraak bestaat altijd uit een uitgebreide intake van een uur, waarna wij binnen het refluxteam overleg hebben welke behandeling voor uw kind het beste is. Deze behandeling zal ingezet worden tijdens een vervolg consult kort volgende op de eerste intake. Op de spuugpoli zijn geen spoedplekken. Voor een spoedafspraak dient uw arts contact op te nemen met de dienstdoend kinderMDL arts van het EKZ/AMC.

Onderzoeken op de spuugpoli

Op de Spuugpoli kunnen we verschillende onderzoeken doen naar reflux. Wij doen alleen extra onderzoek naar reflux als er ondanks optimale behandeling klachten blijven bestaan, of als er alarmsymptomen bestaan. Een probleem van veel onderzoeken is dat we niet precies weten wat "normaal” is, omdat we dit onderzoek niet doen bij kinderen die nergens last van hebben.

Gecombineerde pH-impedantie meting

Dit is een onderzoek waarbij gemeten wordt hoe vaak reflux optreedt en hoe zuur (aangeduid met de pH, vandaar de naam) het is. Daarnaast kunnen we kijken of er tijdens een refluxepisode ook klachten zijn. We meten dit met een katheter (slangetje) die via de neus naar de slokdarm gaat. Het inbrengen van zo´n katheter is geen prettig gevoel, maar het doet geen pijn en als de katheter op de goede plek zit, merkt uw kind er al snel nauwelijks meer iets van. Tijdens deze test vragen wij u een dagboek bij te houden waarin u aangeeft wanneer uw baby gevoed wordt, slaapt en/of klachten heeft. Als dit nauwkeurig wordt bijgehouden, kunnen we de relatie tussen reflux en klachten beter begrijpen. Soms is het nodig uw baby in het ziekenhuis te laten slapen omdat we het dan kunnen filmen en de dingen die we zien kunnen relateren aan de meting.

Impedantie-manometrie

De gecombineerde impedantie-manometrie meting wordt gedaan om een volledig beeld te krijgen over de functie van de slokdarm. Er wordt gekeken hoe de slokdarm samenknijpt en wat het effect daarvan is, met andere woorden: hoe goed voedsel wordt voortgestuwd. Bij dit onderzoek krijgt uw kind twee katheters (slangetjes) in zijn of haar neus. Dit onderzoek wordt alleen in uitzonderlijke gevallen uitgevoerd bij kinderen met de verdenking op refluxziekte.

Gastroscopie

Tijdens een gastroscopie zal een kinderarts MDL met een slang met daarop een kleine camera de slokdarmwand en de maag bekijken. Uw kind is dan onder narcose. Met dit onderzoek kan de arts zien of de slokdarm ontstoken is (reflux oesofagitis). Tijdens deze procedure worden ook stukjes weefsel (biopten) afgenomen om te kijken of er sprake is van een specifieke ontsteking die niks met refluxziekte te maken heeft, maar wel dezelfde klachten kan geven (eosinofiele oesofagitis). Dit onderzoek doen we heel zelden bij kinderen met refluxklachten.

Route

De spuugpoli is samen met de poeppoli gehuisvest in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) in wachtkamer 3. De ingang is rechts naast de liften op de begane grond.

Spuugpoli

020 - 566 8000

Meer over uw bezoek aan het AMC: