Let op!

Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar:
verpleegafdeling gastro-intestinale en oncologische chirurgie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Maag-, Darm- en Leverziekten en Longziekten (verpleegafdeling)

Informatie over uw opname op de verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten en Longziekten.

Contact en afspraak

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten en Longziekten. U wordt opgenomen vanwege onderzoek of (operatieve) behandeling aan de maag, darm, lever of de longen.

Daarnaast wordt op de afdeling training gegeven aan patiënten die niet via de normale manier voeding tot zich kunnen nemen en daarom de voedingsstoffen via een infuus toegediend moeten krijgen.

Wat kan ik verwachten?

Vaak wordt u de dag van de behandeling of het onderzoek opgenomen. Wanneer u geopeerd wordt, wordt u ter voorbereiding een dag voor de operatie opgenomen. Tijdens deze opnamedag krijgt u uitleg over uw verblijf in het ziekenhuis en ondergaat u op deze dag eventueel aanvullend onderzoek.

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een team van artsen en verpleegkundigen. Uw zaalarts overziet uw hele behandeling, bij hem of haar kunt u terecht met vragen over het verloop. Met de verpleegkundigen heeft u waarschijnlijk het meeste contact. In het team zijn ook een fysiotherapeut, een diëtiste en maatschappelijk werker werkzaam.

Het Amsterdam UMC is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan. De afdeling is daarnaast een leerwerkplaats voor verpleegkundestudenten. Indien u hier geen bezwaar tegen heeft kan het zijn dat een van deze studenten zorg voor u draagt. Alle medewerkers in opleiding staan onder supervisie van een gekwalificeerde medewerker.

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC

Verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten en Longziekten

020 – 566 3064

Meer over uw bezoek aan het AMC:

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer