Onderwijs Medische Psychologie

De afdeling verzorgt onderwijs in de bachelor- en masteropleiding geneeskunde.

In het onderwijs aan studenten geneeskunde ligt het accent op het verbeteren van communicatieve en relationele vaardigheden en het vergroten van kennis en inzicht op het terrein van de medische psychologie. Een belangrijke rode draad door het curriculum is de medisch professionele vorming. Naast het reguliere onderwijs biedt de afdeling ook trainingen en coaching aan medische professionals.