Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA).

Let op: Vanaf 21 november 2022 wordt de zorg van afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie verdeeld over de twee locaties van Amsterdam UMC: AMC en VUmc. Het is mogelijk dat u vanaf die datum een afspraak krijgt, die op een andere locatie plaatsvindt dan u verwacht of gewend bent. Lees meer

Contact en afspraak

Om een afspraak te maken op onze polikliniek hebben wij een verwijsbrief nodig van Uw huisarts, tandarts of specialist. Deze kan via zorgdomein worden ingestuurd, ook is het mogelijk deze te e-mailen naar poli.mka@amc.nl. U kunt hier terecht voor onderzoek en behandeling van afwijkingen in de mond, kaak en het gezicht.

Wat kan ik verwachten?

Bij eerste afspraak op onze polikliniek proberen we een goed beeld te krijgen van uw klachten en de mogelijke oorzaken. Dan stellen we een behandelplan op.

Er zijn er verschillende mogelijkheden: poliklinische behandeling, dagbehandeling en opname in het ziekenhuis. Uw behandeling hangt af van uw klachten en wensen.

Over onze artsen

MKA-artsen worden in de wandelgang vaak kaakchirurg genoemd. Ze houden zich bezig met afwijkingen in de mond, kaak en het gezicht. Ze zijn dus van vele markten thuis.

Dit komt door hun opleiding. Ze hebben zowel de studie Tandheelkunde als de studie Geneeskunde afgerond. Daarbij hebben ze nog een vierjarige opleiding MKA.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar we artsen en specialisten opleiden. Daarom komt het voor dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Soorten behandeling

De MKA-arts richt zich naast algemene kaakchirurgie op de volgende aandachtsgebieden:

Dento-alveolaire chirurgie

Dit omvat de meeste chirurgie aan tanden en kaken onder plaatselijke verdoving. De meeste mensen worden voor deze behandelingen door hun tandarts of orthodontist verwezen. De volgende behandelingen komen vaak voor:

  • verwijderen van de verstandskies of wortelresten;
  • vrijleggen van een hoektand voor orthodontische behandeling;
  • wortelpuntbehandelingen (apexresecties) voor ontstekingen aan de wortelpunt en
  • behandeling van ontstekingen en cysten in de kaak.

Implantologie en preprothetische chirurgie

Implantaten zijn kunstwortels die in de onder- of bovenkaak geplaatst worden wanneer de eigen tanden verloren zijn gegaan. Het implantaat geeft extra houvast aan het kunstgebit, maar werkt ook als basis voor een kroon of brug.

Soms is het nodig om een bottransplantatie te doen voordat een implantaat geplaatst kan worden. Voordat de behandeling kan plaatsvinden, wordt er in overleg met uw tandarts een behandelplan gemaakt. Dit plan, en de kosten, bespreken van tevoren met u.

Aangezichtstraumatologie

Het AMC is een traumacentrum. De kaakchirurg behandelt letsels aan het gebit, kaak en aangezicht. Afhankelijk van de ernst van het letsel vindt de behandeling plaats onder lokale verdoving of volledige narcose. Uitgebreide letsels worden soms in samenwerking met andere specialismen behandeld – als dat nodig is.

Oncologie en reconstructieve chirurgie

Kanker van het hoofd-halsgebied wordt behandeld binnen een multidisciplinair team. Dit team komt wekelijks samen en zorgt ervoor dat u een behandeling krijgt die goed aansluit op uw specifieke situatie.

Behandelingen kunnen bestaan uit een operatie, chemotherapie, bestraling of een combinatie van deze opties.

Door aangezichtsletsel of een operatie in verband met kanker in het hoofd-halsgebied kunnen er afwijkingen ontstaan waarvoor een hersteloperatie nodig is voor herstel van functie en esthetiek. In deze gevallen werken onze artsen nauw samen met de plastische chirurgie.

Operatieve kaakorthopedie en esthetische aangezichtschirurgie

Het aangezicht vormt een complex geheel van botstukken. Als in de ontwikkeling van deze botten een botstuk te weinig of juist te veel groei vertoont kan er een functioneel of esthetisch probleem ontstaan. Meestal beperkt dit zich tot de kaken, maar een enkele keer betreft dit het hele aangezicht.

Een afwijkende stand van het gebit en de kaken wordt meestal eerst behandeld door een orthodontist. Soms kan de orthodontist niet altijd een gewenst resultaat bereiken met alleen een beugel. In dit geval biedt een operatie soms uitkomst. De kaak kan bijvoorbeeld worden verbreed, of de kaken kunnen worden verplaatst voor verbetering van zowel esthetiek als functie. Deze behandeling vindt plaats in nauwe samenwerking met orthodontist en uw tandarts.

Oral medicine en speekselklierchirurgie

Oral medicine houdt zich bezig met het onderzoek en de behandeling van slijmvliesafwijkingen in de mond, huidafwijkingen van het aangezicht en speekselklierafwijkingen. Soms staan de afwijkingen in de mond op zichzelf, maar vaak komen ze voor in combinatie voor met andere ziektebeelden of als bijwerking van een behandeling voor een andere ziekte.

De speekselklieren kunnen ook klachten geven door een obstructie door bijvoorbeeld een speekselsteen of een vernauwing van de speekselafvoerbuis. Na uitgebreid onderzoek kan de behandeling variëren van het vergruizen van een speekselsteen tot het verwijderen van de gehele speekselklier.

Schisis en aangeboren afwijkingen

Kinderen met een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet worden in het AMC binnen het schisisteam behandeld. Dit doet een team met een kaakchirurg, plastisch chirurg, KNO-arts, orthodontist, kinderarts en logopedist. De kaakchirurg verricht onder andere bottransplantaties, chirurgische kaakcorrecties en implantologie bij kinderen en volwassenen met schisis.

Andere, minder vaak voorkomende, aangeboren afwijkingen van het aangezicht kunnen ook door de kaakchirurg behandeld worden.

Kaakgewrichtsproblemen

Problemen van het kauwstelsel leiden soms tot pijn en verminderde functie van het gewricht. Na een uitgebreid onderzoek kunnen deze klachten vaak met eenvoudige middelen en adviezen verholpen worden. Soms zijn aanvullende behandelingen of een kijkoperatie in het gewricht nodig zijn.

Route

De polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de eerste verdieping. Om er te komen neemt u de lift naar de eerste verdieping en meldt u zich bij de gele balie, links van de liften.

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Tel.nr. 020 - 566 2300

Mail poli.mka@amc.nl

Wachttijd Mondziekten en Kaakchirurgie

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Mondziekten en Kaakchirurgie: 54 dagen.

Dit is de gemiddelde wachttijd en geldt met name voor de consulten en kleine ingrepen. De wachttijd voor grotere poliklinische ingrepen betreft ruim drie maanden. De wachttijd kan per patient verschillen en is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Meer over uw bezoek aan het AMC: