Melden

Artsen kunnen beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen hier eenvoudig digitaal melden.

In de huidige Arbeidsomstandighedenwet staat dat de verplichting om beroepsziekten te melden ligt bij ‘de persoon die belast is met de bijstand bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten.’ Dit is meestal de bedrijfsarts maar kan ook een keurings- of verzekeringsarts zijn. Deze artsen kunnen beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen hier eenvoudig digitaal melden. 

Hoe meer artsen beroepsziekten melden, hoe vollediger het overzicht. Ook nieuwe beroepsziekten kunnen hiermee worden opgespoord. Met een goed overzicht werkt het NCvB aan het bevorderen van de kwaliteit van preventie, (vroeg)diagnostiek, behandeling en begeleiding van arbeidsgebonden aandoeningen. Uw medewerking wordt bijzonder gewaardeerd!

Online Melden (INLOGGEN)
Registreren als melder
Instructie melden incl. codelijsten
Instructie groepsmelding

Vragen over het melden van beroepsziekten kunt u via de helpdesk stellen.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: