Nazorg

Eén tot twee dagen na de DBS-operatie mag u naar huis. De datum van uw ontslag uit het ziekenhuis hangt af van het verloop van de behandeling en uw herstel.

Als u alleen woont is het prettig om de eerste dagen na ontslag wat hulp thuis te hebben. De meeste patiënten ervaren in de eerste weken na de operatie minder klachten van de ziekte. Het tijdstip van ontslag is meestal rond 11.00 - 12.00 uur 's ochtends.

Overplaatsing In de meeste gevallen kunnen patiënten na de DBS operatie naar huis. Soms wordt besloten om u naar een instelling met revalidatiemogelijkheden over te plaatsen.

Ontslaggesprek

Voor u met ontslag gaat heeft u met de verpleegkundig specialist/consulent van het DBS-team een kort gesprek waarbij met u een afspraak wordt gepland voor het dagklinisch instellen van de DBS. Tevens krijgt u contactgegevens voor als u vragen heeft en krijgt u informatie over de wondverzorging. U krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen.

Ook heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundige en de zaalarts van de afdeling. In dit gesprek kijkt u samen terug op uw ervaringen tijdens de opname. De verpleegkundige en de zaalarts gaan samen met u na of alles wat geregeld moet worden ook daadwerkelijk is geregeld en nemen met u door wat u wel en niet kunt doen wanneer u weer thuis bent.

Huisarts

De zaalarts brengt uw huisarts op de hoogte van uw ontslag. Uw huisarts krijgt een brief met gegevens over de behandeling en eventuele nazorg. Bij uw huisarts kunt u terecht met vragen, die u na thuiskomst eventueel nog heeft.

Medicijnen

Als u met ontslag gaat faxt de zaalarts het recept voor uw medicijnen naar uw apotheek. Het is mogelijk om voor vertrek uit het AMC langs de apotheek te gaan om uw medicijnen te halen. Wanneer u dit wenst kunt u dit aanvragen bij de verpleegkundige die voor u zorgt. De verpleegkundige maakt voor u een medicijnkaart. Op deze kaart staan de medicijnen die u moet gebruiken en de tijden van inname. De AMC apotheek is 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend. De apotheek is in de Rode Luifel, rechts van de ingang van het polikliniekgebouw.

Vervoer

De verpleegkundige bespreekt met u hoe u naar huis gaat. Als dat nodig is regelt zij dat u met de taxi naar huis gebracht wordt. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u van te voren een machtiging aan te vragen bij uw zorgverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat u zonder een machtiging het vervoer contant moet betalen.

Telefoontje van de afdeling

Eén à twee dagen na uw ontslag belt een verpleegkundige van de afdeling u thuis op. Zij vraagt u of alles goed gaat en of u nog vragen of problemen heeft, bijvoorbeeld met de medicijnen.

Nazorg

Wanneer de elektroden en stimulator zijn geplaatst, gaan we de DBS programmeren. Dit gebeurt ongeveer één tot twee weken na ontslag uit het ziekenhuis. Hiervoor wordt u één dag opgenomen.

Na deze opname gaat u de eerste periode na de operatie eens in de zes tot acht weken naar de polikliniek Neurologie. Het kan daarna soms tot een half jaar duren voordat we het optimale effect van de behandeling bereiken. In deze periode is de afdeling neurologie uw hoofdbehandelaar.

Wanneer de DBS stabiel is ingesteld kan uw eigen neuroloog, de neuroloog die u naar het AMC heeft doorverwezen, de behandeling overnemen. U blijft dan wel onder controle van het AMC maar u zult het AMC minder vaak bezoeken.