Screenings-opname bij ziekte van Parkinson

In geval van de ziekte van Parkinson wordt u gedurende twee dagen opgenomen in het AMC om te beoordelen of u geschikt bent voor de Dbs-behandeling. Tijdens deze opname vinden verschillende onderzoeken plaats: een MRI-scan van de hersenen, bloedonderzoek, een hartfilmpje (ECG). Ook vindt een gesprek plaats met de anesthesioloog die u onderzoekt voor de narcose. U krijgt een neuropsychologisch onderzoek en u heeft een afspraak met de psychiater.

De reactie op de Parkinsonmedicijnen wordt nauwkeurig in kaart gebracht. Dit gaat als volgt: op de avond van de eerste dag dat u opgenomen bent neemt u uw laatste Parkinsonmedicatie om 20.00 uur in. De volgende ochtend vindt dan het eerste deel van de meting plaats, in de OFF-fase (zonder medicatie). Daarna krijgt u een omgerekende ochtenddosering snelwerkende Parkinsonmedicatie en ongeveer 1 uur later, als de medicijnen werken, worden de meetschalen opnieuw afgenomen in de ON-fase (met medicatie). Bij elkaar zullen deze metingen ongeveer 3 uur duren. Hiervan wordt een video-opname gemaakt, zodat deze in het behandelteam besproken kan worden. De verpleegkundig specialist bespreekt met u de procedure en de voor- en nadelen van een operatie.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: