Nefrologie (Nierziekten) - Niertransplantatie (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Nierziekten/Nefrologie.

De polikliniek nefrologie (nierziekten) en niertransplantatie richt zich op patiënten met aandoeningen waarbij de nier betrokken is, op patiënten die een niertransplantatie moeten of hebben ondergaan en gezonde mensen die een nier aan een ander zouden willen afstaan.

Er zijn algemene spreekuren en spreekuren voor verschillende patiëntengroepen speciale spreekuren:

Spreekuur Coördinator(en)
Nierziekten – algemeen dr. S.A. Nurmohamed, hoofd polikliniek nefrologie - niertransplantatie
Hypertensie prof.dr. L. Vogt
Auto-immuunziekten dr. A.J. Kwakernaak - dr. M. Hilhorst (vanaf 1-2-2022)
Cystenieren (ADPKD) prof.dr. M.G. Vervloet en prof.dr. F.J. van Ittersum
Nierfalen (zie onder) dr. G.F. van Breda en dr. A. Neradova
Niertransplantatie - ontvangers prof.dr. F.J. Bemelman en dr. N.C. van der Weerd
Niertransplantatie – donoren dr. S.A. Nurmohamed en drs. K.A.M.I. van der Pant

Op de polikliniek nierfalen wordt voorlichting gegeven over zeer slecht werkende nieren en de mogelijkheden om eventuele klachten hiervan te bestrijden, de werking van de nieren over te nemen door niertransplantatie en dialyse. Patiënten die voor dialyse of transplantatie kiezen, worden op deze poli ook op deze behandelingen voorbereid. Deze poli is multidisciplinair, d.w.z.: specialisten van diverse vakgebieden werken er samen. Zo is er bij de begeleiding en behandeling op deze polikliniek ook een diëtiste betrokken en een maatschappelijk werker.

Hemodialysebehandelingen worden uitgevoerd in samenwerking met onze partners: Dianet, Diapriva en Niercentrum aan de Amstel. De polikliniek peritoneaaldialyse wordt uitgevoerd door Dianet (AMC, locatie A01).

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Nierziekten/Nefrologie van het AMC. Onze polikliniek richt zich op patiënten met aandoeningen waarbij de nier betrokken is, zoals:

  • auto-immuunziekten;
  • hypertensie;
  • diabetische mellitus;
  • cystenieren en andere aangeboren afwijkingen.

Wat kan ik verwachten?

Bij uw eerste bezoek spreekt u met de arts over de aard van uw klachten. Daarnaast wordt er vaak lichamelijk onderzoek gedaan. Aan de hand van de resultaten bekijkt de arts welk aanvullend onderzoek er nodig is om u verder te kunnen helpen. Dan zal het gaan om bloedonderzoek, urine-onderzoek en/of ‘beeldvormend’ onderzoek, bijvoorbeeld een echo of röntgenfoto’s. Vaak wordt patiënten gevraagd of ze hun urine gedurende 24 uur willen verzamelen.

Ook zal de arts u de mogelijkheden voor behandeling voorleggen en met u bespreken wat de verdere plannen zijn.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Route

De polikliniek Nefrologie (Nierziekten) - Niertransplantatie ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de tweede verdieping. Om er te komen neemt u de lift of trap naar de tweede verdieping. Bij de lift gaat u meteen naar rechts en meldt u zich bij de balie polikliniek 'Nefrologie.

Polikliniek Nefrologie (Nierziekten) - Niertransplantatie

020-5661300

Wachttijd Nierziekten/Nefrologie

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Nierziekten/Nefrologie: 42 dagen.

Meer over uw bezoek aan het AMC:

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer