Nefrologie (Nierziekten) - Niertransplantatie (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Nierziekten/Nefrologie.

De polikliniek nefrologie (nierziekten) en niertransplantatie richt zich op patiënten met aandoeningen waarbij de nier betrokken is, op patiënten die een niertransplantatie moeten of hebben ondergaan en gezonde mensen die een nier aan een ander zouden willen afstaan.

Er zijn algemene spreekuren en spreekuren voor verschillende patiëntengroepen speciale spreekuren:

Spreekuur Coördinator(en)
Nierziekten – algemeen, Primaire hyperoxalurie dr. S.A. Nurmohamed, hoofd polikliniek nefrologie - niertransplantatie
Hypertensie, Nierstenen en cystinurie prof.dr. L. Vogt
Prmaire glomerulaire ziekten dr. N.C. van der Weerd
Auto-immuunziekten dr. A.J. Kwakernaak, dr. M. Hilhorst
Cystenieren (ADPKD), tubulaire ziekten en genetisch bepaalde ziekten prof.dr. M.G. Vervloet, dr. R.F. Marsman, dr. R. Olde Engberink
Nierfalen (zie onder) dr. G.F. van Breda, dr. A. Neradova
Niertransplantatie – screening ontvangers prof.dr. F.J. Bemelman, dr. N.C. van der Weerd, prof.dr. F.J. van Ittersum
Niertransplantatie – screening donoren dr. S.A. Nurmohamed, drs. K.A.M.I. van der Pant
Nazorg na niertransplantatie (< 1 jaar) prof.dr. F.J. Bemelman, dr. S.A. Nurmohamed, dr. N.C. van der Weerd, drs. K.A.M.I. van der Pant, prof.dr. F.J. van Ittersum, dr. M. Hilhorst, C. Schrauwers, verpleegkundig specialist, A.Molenaar, verpleegkundig specialist, J. van der Geest, verpleegkundig specialist

Op de polikliniek nierfalen wordt voorlichting gegeven over zeer slecht werkende nieren en de mogelijkheden om eventuele klachten hiervan te bestrijden, de werking van de nieren over te nemen door niertransplantatie en dialyse. Patiënten die voor dialyse of transplantatie kiezen, worden op deze poli ook op deze behandelingen voorbereid. Deze poli is multidisciplinair, d.w.z.: specialisten van diverse vakgebieden werken er samen. Zo is er bij de begeleiding en behandeling op deze polikliniek ook een diëtiste betrokken en een maatschappelijk werker.

Hemodialysebehandelingen worden uitgevoerd in samenwerking met onze partners: Dianet, Diapriva en Niercentrum aan de Amstel. De polikliniek peritoneaaldialyse wordt uitgevoerd door Dianet (AMC, locatie A01).

Wat kan ik verwachten?

Bij uw eerste bezoek spreekt u met de arts over de aard van uw klachten. Daarnaast wordt er vaak lichamelijk onderzoek gedaan. Aan de hand van de resultaten bekijkt de arts welk aanvullend onderzoek er nodig is om u verder te kunnen helpen. Dan zal het gaan om bloedonderzoek, urine-onderzoek en/of ‘beeldvormend’ onderzoek, bijvoorbeeld een echo of röntgenfoto’s. Vaak wordt patiënten gevraagd of ze hun urine gedurende 24 uur willen verzamelen.

Ook zal de arts u de mogelijkheden voor behandeling voorleggen en met u bespreken wat de verdere plannen zijn.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en medisch specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (medisch-specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Route

De polikliniek Nefrologie (Nierziekten) – Niertransplantatie ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de tweede verdieping. Om er te komen neemt u de lift of trap naar de tweede verdieping. Bij de lift gaat u meteen naar rechts en meldt u zich bij de balie polikliniek 'Nefrologie’.

Polikliniek Nierziekten/Nefrologie

020- 566 1300

Wachttijd Nierziekten/Nefrologie

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Nierziekten/Nefrologie: 42 dagen.

Meer over uw bezoek aan het AMC: