Nierziekten/Nefrologie (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Nierziekten/Nefrologie.

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Nierziekten/Nefrologie van het AMC. Onze polikliniek richt zich op patiënten met aandoeningen waarbij de nier betrokken is, zoals:

  • auto-immuunziekten;
  • hypertensie;
  • diabetische mellitus;
  • cystenieren en andere aangeboren afwijkingen.

Wat kan ik verwachten?

Bij uw eerste bezoek spreekt u met de arts over de aard van uw klachten. Daarnaast wordt er vaak lichamelijk onderzoek gedaan. Aan de hand van de resultaten bekijkt de arts welk aanvullend onderzoek er nodig is om u verder te kunnen helpen. Dan zal het gaan om urine-onderzoek, bloedonderzoek en/of ‘beeldvormend’ onderzoek, bijvoorbeeld een echo of röntgenfoto’s. Vaak wordt patiënten gevraagd of ze hun urine gedurende 24 uur willen verzamelen.

Ook zal de arts u de mogelijkheden voor behandeling voorleggen en met u bespreken wat de verdere plannen zijn.

Meer poliklinieken voor nierpatiënten

Naast de algemene polikliniek Nierziekten/Nefrologie heeft het AMC voor nierpatiënten een Predialyse-polikliniek en een polikliniek Peritoneale dialyse. Allebei zijn dat ‘multidisciplinaire’ poliklinieken: specialisten van diverse vakgebieden werken erin samen. Zo is er bij de begeleiding en behandeling op die poliklinieken ook een diëtiste betrokken en een maatschappelijk werker.

Verder kent het AMC nog een pre-transplantatiepolikliniek, waar patiënten die een nier willen ontvangen worden onderzocht.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Route

De polikliniek Nierziekten/Nefrologie ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de tweede verdieping. Om er te komen neemt u de lift of trap naar de tweede verdieping. Bij de lift gaat u meteen naar rechts en meldt u zich bij de balie polikliniek 'Nierziekten'.

Polikliniek Nierziekten/Nefrologie

020-5661300

Wachttijd Nierziekten/Nefrologie

Wachttijden polikliniek:

Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Nierziekten/Nefrologie: 42 dagen.

Meer over uw bezoek aan het AMC:

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: