Optimaliseren van de uitkomsten in niertransplantatie en in immunologisch gemedieerde nierziekten

Deze onderzoekslijn richt zich op het verbeteren van de uitkomsten in niertransplantatie in brede zin. Na een niertransplantatie moet een patiënt worden behandeld met immunosuppressieve medicijnen om te zorgen dat de nier niet wordt afgestoten. Dit is een precaire balans tussen te veel en te weinig immunosuppressief.

In samenwerking met de andere Nederlandse transplantatiecentra wordt onderzoek verricht naar de beste medicatie regiems, met goede effectiviteit en zo weinig mogelijk bijwerkingen. Daarnaast proberen we methoden te vinden om voor iedere patiënt medicatie op maat te kunnen leveren. Dit onderzoek doen we met diverse Europese centra. Ook participeren we in veelbelovende Phase II trials, meestal voor aandoeningen, waar nog geen goede standaardbehandeling voor handen is. Op deze manier kunnen we de patiënt toch een kans op verbetering bieden. Deze Phase II trials worden gedaan zowel in transplantatiepatiënten als in patiënten met immunologisch gemedieerde nierziekten.

Verder onderzoeken we de afweer tegen virussen en bacteriën bij patiënten na een niertransplantatie. Kennis over ontwikkeling van de afweer na vaccinatie of na infectie is belangrijk ter voorkoming van infecties. Bovendien richt het onderzoek zich op de verschillen in risicofactoren voor nierziekte, metabolisme van immuunsuppressiva en sociale factoren, binnen de diverse bevolkingsgroepen van onze multi-ethnische populatie in Groot Amsterdam, en op de Nederlandse Antillen.