Onder palliatieve  zorg verstaan we de zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte en diens naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.  Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan u lijdt niet meer te genezen is. Het verhogen van uw kwaliteit van leven kunnen wij niet alleen bereiken door aandacht te hebben voor de lichamelijke klachten waarmee u tijdens het vervolg van uw ziekte te maken kunt krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en of spirituele problemen die zich voor kunnen doen. Het verbeteren van uw kwaliteit van leven willen we bereiken middels het behoud van uw eigen regie en waarde. U en uw naasten beslissen zelf wat daarin voor u belangrijk is.
Palliatief Team
phone
59827 (sein)
Ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur

Werkwijze Palliatief team

Wanneer u in het ziekenhuis te horen heeft gekregen dat u een levensbedreigende ziekte heeft, zou u een beroep kunnen doen op het palliatieve team. Onder levensbedreigende ziektes vallen ernstig nier- of hartfalen, neurologische aandoeningen, spierziekten, longziekten, oncologische en hematologische aandoeningen. Uw behandelend arts kan het palliatief team in consult vragen. Op het moment dat wij het consult ontvangen zullen wij contact met u opnemen. Als u opgenomen bent in de kliniek proberen wij zo snel mogelijk bij u langs te komen. Komt u op de polikliniek dan maken wij een afspraak met u en proberen deze te koppelen aan een al bestaande afspraak.

Binnen het AMC zijn wij bereikbaar via telefoonnummer 5669111 op het seinnummer 59827. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur te bereiken.

Intercollegiaal consult

Wij zijn als palliatief team binnen het AMC en daarbuiten te bereiken voor vragen/ advies omtrent de palliatieve zorg en behandelingen. Als palliatief team vormen wij samen met het VUMC onderdeel van het expertisecentrum palliatieve zorg (EPZ). Het EPZ is een samenwerkingsverband van afdelingen en onderzoeksinstituten van het Amsterdams Universitair Medisch Centrum, betrokken bij palliatieve zorg en beslissingen rondom het levenseinde. Patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening vormen de pijlers van het EPZ.

Voor intercollegiaal overleg zijn wij te bereiken via het telefoonnummer 5669111 op seinnummer 57632. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur te bereiken.