Schisisteam (kinderpolikliniek)

Voor de begeleiding en behandeling van uw kind met schisis krijgt u te maken met vele deskundigen. Zij werken samen in een team dat elke maandagmiddag spreekuur houdt.

De leden van dit team blijven op de hoogte van de ontwikkelingen rondom schisis, zowel nationaal als internationaal. De “kern” van het schisisteam bestaat uit:

  • plastisch chirurg;
  • keel- , neus- en oorarts: orthodontist of kaakchirurg;
  • logopedist;
  • maatschappelijk werker;
  • kinderarts;
  • klinisch geneticus (erfelijkheidsdeskundige);
  • secretaresse.

Ook andere deskundigen spelen een rol in de behandeling zoals de verpleegkundigen, de linguiste (spraak- en taaldeskundige), de audioloog en zijn medewerkers die regelmatig het gehoor controleren, en de (kinder-)tandarts. U schrikt misschien, dat zoveel mensen zich met uw kind gaan bezighouden, meestal wordt de behandeling door het “kernteam” uitgevoerd.

In het AMC doen we ook wetenschappelijk onderzoek naar schisis. Misschien vragen we u hieraan mee te werken. U wordt daar dan goed over geïnformeerd. U kunt natuurlijk besluiten om niet aan zo’n onderzoek mee te doen, zonder dat dit (uiteraard) de normale behandeling beïnvloedt.

Partners

Wij werken samen met de volgende instanties:

Oudervereniging BOSK-werkgroep Schisis
Postbus 3359
3502 GJ Utrecht 
tel: 030-2459090

Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen(beroepsvereniging)

Vereniging ouders en patienten met aangezichts- en schedelafwijkingen

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
Afdeling Orthodontie
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam
tel: 020-5980380

Alexander Roozendaalschool
Voor kinderen met spraak- en taalproblemen
Jan Tooropstraat 13
1062 BK Amsterdam
tel: 020-3460111

Professor Van Gilseschool
Voor kinderen met spraak/taalproblemen slechthorenden 
Daslookweg 2 
2015 KN Haarlem 
tel: 023-5246150

Emma Kinderziekenhuis AMC
Afdeling Plastische Chirurgie

Emma Infotheek
Hèt informatiecentrum van het Emma Kinderziekenhuis

Links