Plastische Chirurgie (kinderpolikliniek)

Informatie over de afspraak van uw kind op de polikliniek Plastische Chirurgie.

Contact en afspraak

U heeft van uw huisarts of specialist een verwijzing voor uw zoon of dochter gekregen naar de polikliniek Plastische Chirurgie. De polikliniek Plastische Chirurgie onderzoekt en behandelt met name aangeboren afwijkingen zoals lip- en gehemelspleten.

  Wat kan ik verwachten?

  Tijdens uw bezoek aan de polikliniek krijgt u informatie over de reden van de gezondheidsklachten, de mogelijke oorzaken, eventuele vervolgonderzoeken en de behandelmogelijkheden. Ook licht de arts u in over de eventuele risico's van een behandeling, of er ook andere onderzoeken of behandelingen mogelijk zijn en wat de vooruitzichten zijn na de behandeling.

  Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

  Het Amsterdam UMC is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

  Het is mogelijk dat uw kind na het bezoek aan de polikliniek wordt doorverwezen voor een opname in het Dagziekenhuis voor kinderen.

  Route 33

  De polikliniek Plastische Chirurgie voor kinderen ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) i op de begane grond. Volg route 33. De ingang is links naast de liften op de begane grond.

  Plastische Chirurgie voor kinderen

  020 - 566 8000

  Wachttijd Plastische chirurgie (kindergeneeskunde)

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  De wachttijd voor de polikliniek Plastische Chirurgie: 3 weken.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw   zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin   ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare   wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de   Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor   behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Meer over uw bezoek aan het AMC: