Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie.

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de AMC-polikliniek Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie. Onze polikliniek richt zich op lichamelijke letsels die zijn ontstaan na een ongeluk, door ziekte, door een operatie of door een aangeboren afwijking. Doel van de behandeling is altijd de vorm en/of de functie te herstellen.

Waarvoor kun u bij ons terecht?

De polikliniek Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie heeft diverse specialiteiten. U kunt er terecht voor:

  • algemene plastische ingrepen, zoals het corrigeren van littekens en doorligwonden;
  • reconstructieve ingrepen, bijvoorbeeld na een ongeluk of een (oncologische) operatie;
  • hand- en polsingrepen, bijvoorbeeld bij slijtageklachten aan de hand of pols.

Wat kan ik verwachten?

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Verder licht de arts u in over de eventuele risico's van de behandeling en over andere mogelijkheden om u te behandelen (als die er zijn). Bovendien vertellen we u wat de vooruitzichten zijn: wat kunt u van de behandeling verwachten?

Het kan gebeuren dat u naar de Gipskamer wordt doorverwezen.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Route

De polikliniek Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de eerste verdieping. Om er te komen neemt u de lift naar de eerste verdieping en volgt u de borden linksaf. U kunt zich melden bij de gele hoofdbalie.

Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie

020-566 2178, kiezen voor optie 2

    Meer over uw bezoek aan het AMC: