Plastische, reconstructieve en handchirurgie (verpleegafdeling)

Informatie over uw opname op de verpleegafdeling Plastische, reconstructieve en handchirurgie.

Contact en afspraak

Uw arts heeft met u besproken dat u wordt opgenomen op de verpleegafdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie. U wordt opgenomen voor een behandeling waarbij de vorm en/of de functie van uw lichaam wordt hersteld. Het gaat dan om herstel van lichamelijke letsels die zijn ontstaan na een ongeval, door ziekte, door een operatie of door een aangeboren afwijking.

Wat kan ik verwachten?

U zult, afhankelijk van de ingreep, de dag voor de operatie worden opgenomen. Tijdens deze opnamedag zult u uitleg krijgen over uw verblijf in het ziekenhuis. Ook zal er op deze dag eventueel aanvullend onderzoek plaatsvinden.

U kunt zich op de afgesproken dag en tijd bij de Inschrijfbalie Opname melden. Die ligt niet ver van de hoofdingang. U loopt rechtdoor tot de kapsalon op de hoek van het grote plein en gaat daar rechtsaf. Na enkele tientallen meters vindt u dan aan uw rechterhand de Inschrijfbalie Opname.

Begeleiding

Wanneer dat nodig is, begeleidt een van onze gastvrouwen of gastheren u na de inschrijving naar de verpleegafdeling. Het is mogelijk dat u daar even moet wachten, omdat het er 's ochtends druk kan zijn. Op de verpleegafdeling wordt u wegwijs gemaakt door een verpleegkundige. Vervolgens heeft u een opnamegesprek.

In een opnamegesprek komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de AMC-medewerkers die u verzorgen en behandelen. U kunt bij deze gelegenheid ook allerlei persoonlijke voorkeuren kenbaar maken.

Vaste verpleegkundige

Als uw opname langer dan vijf dagen duurt, krijgt u een vaste verpleegkundige toegewezen. De verpleegkundige neemt de voortgang met uw door en zorgt er voor dat uw zorg is afgestemd met alle zorgverleners.

Als er een ingreep moet worden uitgevoerd, maakt u van tevoren kennis met de behandelend arts. Wanneer uw operatie klaar is wordt uw contactpersoon door het personeel van de verkoeverkamer of de Intensive Care gebeld. Hij of zij krijgt dan informatie over uw gezondheidstoestand. De verkoeverkamer is de ruimte waar u bijkomt van de narcose. Na de behandeling licht de arts u in over zijn of haar bevindingen.

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC'

Route

De verpleegafdeling Plastische, reconstructieve en handchirurgie ligt in bouwdeel G op de zevende verdieping. Om er te komen neemt u de hoofdingang van het AMC en loopt u rechtdoor tot de kapsalon op de hoek van het grote plein. Sla hier rechtsaf. Steek het volgende plein over. Neem de lift naar de zevende verdieping van G en meld u bij de balie.

Verpleegafdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie

020 – 566 2496

Meer over uw bezoek aan het AMC: