De meeste zwangerschappen verlopen zonder problemen. Gelukkig komen veel kinderen gezond ter wereld. Een klein deel heeft echter aangeboren afwijkingen. In een aantal gevallen is het mogelijk om in een vroeg stadium van de zwangerschap bij het ongeboren kind afwijkingen vast te stellen.

Er zijn verschillende mogelijkheden van onderzoek naar afwijkingen bij het ongeboren kind: screeningstesten en diagnostische testen.

Bij een screeningstest kan worden nagegaan of er een verhoogde kans bestaat op een bepaalde afwijking. Hierover hebben wij aparte brochures beschikbaar: ‘Informatie over de screening op Downsyndroom en Informatie over het Structureel Echoscopisch Onderzoek.

De screeningen tijdens de zwangerschap en na de geboorte behoren tot de landelijke bevolkingsonderzoeken

Polikliniek prenatale diagnostiek
phone
020 566 4499

Ik heb een afspraak op: