Psychiaters behandelen mensen met een psychiatrische aandoening, zoals depressie, angst- en paniekstoornis, psychotische stoornis, eetstoornis, persoonlijkheidsstoornis of dwangstoornis. Ook ontwikkelingsstoornissen bij kinderen vallen onder het specialisme Psychiatrie. In het AMC leveren we zorg aan volwassenen en kinderen met psychiatrische problemen, op de afdeling Psychiatrie en in de Bascule.

polikliniek Psychiatrie
phone
020 891 3600

kliniek Psychiatrie
020 891 3883

Mijn Dossier

Ik heb een afspraak op: