Medium Care (Psychiatrie)

Informatie over de opname op de Medium Care bij een acuut psychiatrische stoornis.

Op de Medium Care vindt u een open afdeling met 27 bedden. Hier ontvangt u kortdurende zorg die aansluit op uw behandeling op de Intensive Care. U gaat naar de Medium Care omdat u vanaf de Intensive Care nog niet direct ontslagen kunt worden.

Medium Care is ook een afdeling voor mensen die acute klinische zorg nodig hebben maar niet een gesloten afdeling nodig hebben. En voor mensen die een deeltijdprogramma volgen.

Met medicatie, ondersteuning, structurering en kortdurende behandelingen zorgen we voor een verdere stabilisatie van uw gezondheid. We streven ernaar dat u zo snel mogelijk weer volledig functioneert en terug naar huis kan – of naar een andere passende opvang buiten het ziekenhuis.

Behandelprogramma’s

Naast de individuele contacten met de behandelaar en verpleegkundigen volgt u op de Medium Care ook een dagprogramma. Programma 1 en 2 wordt aangeboden in het behandelgebouw, programma 3 vindt deels plaats in het behandelgebouw en deels op de afdeling.

In overleg met de behandelend arts kunnen programmaonderdelen worden toegevoegd of weggelaten en kunnen activiteiten buiten de afdeling in het programma worden opgenomen. Hierdoor krijgt u een programma dat zich richt op uw individuele behoeften en mogelijkheden.

Programma 1

U neemt deel aan programma 1 wanneer u niet een psychotische stoornis heeft. Dit is voor mensen met bijvoorbeeld een depressieve stoornis, angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis.

Het programma bevat activiteitenbegeleiding, ergotherapie, psychomotore therapie, en diverse gespreksgroepen en trainingen. Het programma richt zich op het herstellen van de dagstructuur en biedt ondersteuning bij uw individuele behandeldoelen.

Programma 2

U neemt deel aan programma 2 wanneer u een psychotische stoornis heeft, bijvoorbeeld schizofrenie. Het programma bevat activiteitenbegeleiding, ergotherapie, psychomotore therapie, en diverse gespreksgroepen en trainingen, waaronder psycho-educatie en Liberman Trainingen. Het programma richt zich op het herstellen van de dagstructuur en biedt ondersteuning bij uw individuele behandeldoelen.

Programma 3

U neemt deel aan programma 3 wanneer u extra structuur nodig heeft, vaak volgend op overplaatsing vanuit de IC. Het programma bevat activiteitenbegeleiding, psychomotore therapie, en diverse gespreksgroepen en trainingen. Het programma is gericht op het herstellen van de dagstructuur en biedt ondersteuning bij uw individuele behandeldoelen. Zodra het kan stroomt u door naar programma 1 of 2.

Kortdurende Diagnostische Deeltijd of Opname (KDD/KDO)

U neemt deel aan dit programma wanneer u te maken krijgt met complexe problematiek. Er zijn tijdens de ambulante of klinische behandeling bijvoorbeeld onduidelijkheden ontstaan over uw diagnose.

In een programma van 2 weken ondergaat u een aantal onderzoeken en observaties. Er is een uitgebreid psychiatrisch onderzoek, een (neuro)psychologisch onderzoek en er zijn uitgebreide observaties. Dit alles leidt tot een rapport dat we met u bespreken. Uw verwijzend behandelaar krijgt ook een kopie van dit rapport zodat deze de behandeling eventueel aan kan passen.