Behandeling in het kader van onderzoek (Psychiatrie)

Informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van (nieuwe) behandelmethoden van angststoornissen.

Het academisch karakter van de afdeling Angststoornissen komt tot uiting in het wetenschappelijk onderzoek dat we doen naar de effectiviteit van (nieuwe) behandelmethoden. Ook onderzoeken we de effectiviteit van nieuwe en bestaande medicijnen.

Omdat ontwikkeling in de wetenschap een dynamisch proces is veranderen de onderzoeken van tijd tot tijd. Tijdens het intakegesprek benaderen we u voor deelname aan één van de op dat moment lopende onderzoeken. Welk onderzoek hangt af van uw aanmeldklacht en prognose.

In de praktijk betekent dit dat uw deelname vaak bestaat uit het invullen van vragenlijsten en (extra) afname van bloed. Mogelijk doen we extra interviews of maken we een hersenscan.

Uw deelname aan wetenschappelijk onderzoek is geheel vrijblijvend en heeft geen invloed op de zorg die u van het AMC ontvangt. Elk onderzoek dat wordt uitgevoerd bij de afdeling Angststoornissen is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) van het AMC. Uw deelname draagt bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Lees meer over meedoen aan onderzoek.