Hoarding

Het moeite hebben met het weg doen van spullen en/of spullen niet mee te nemen'. Uw huis hoeft niet helemaal vol te staan met spullen om hoarding c.q. verzameldwang te hebben.

Het gaat om de overmatige betekenis die u geeft aan de spullen, waardoor u spullen bewaart die in de ogen van veel anderen overbodig zijn. Bewaart u spullen vanuit sentimentele-, emotionele- en of vanuit intrinsieke redenen?  Heeft u daarnaast moeite met het scheiden van hoofd- en bijzaken of kost het u meer moeite om over kleine zaken een besluit te nemen waar andere mensen geen probleem mee hebben?  En ervaart u dat anderen last hebben van uw (hoeveelheid) spullen en u zelf niet?

Herkent u zich in bovenstaande dan zou het kunnen dat u in mindere - of meerdere mate last heeft van hoarding.

Diagnose

Sinds eind 2013 is er een aparte diagnose voor hoarding. Voorheen was verzameldwang gediagnosticeerd onder een dwangstoornis. Een belangrijk verschil is echter de emotionele beleving.  Bij mensen met hoarding zien we dat de emotionele beleving positief is op het moment dat u spullen meeneemt of behoudt. U voelt zich blij omdat u iets kan behouden of meenemen.  Bij een dwangstoornis wordt de emotie angst ervaren.

Doel

Het doel van de behandeling is het terugdringen en/of beheersbaar krijgen van het te veel aan spullen.

Behandeling

In het AMC worden hoarding klachten behandeld, zowel individueel als in de groep.  De behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie. We hebben verschillende onderdelen uit deze therapievorm genomen die het meest passend zijn voor het terugdringen van de klachten.
De behandeling  gaat altijd in samenwerking met een thuiszorg organisatie bij u in de regio. De thuiszorgbegeleider / ambulant werker  wordt actief bij de behandeling betrokken. Sinds eind 2015 is er naast de individuele-, groepsbehandeling. De groepsbehandeling bestaat uit:  12 sessie, 1 maal per 3 weken een middag. En 6 nazorg bijeenkomsten. Uit ervaring blijkt groepsbehandeling effectiever te zijn dan individuele therapie.

Onderzoek

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de groepsbehandeling, de resultaten en behandeling.

Behandelaren

Dr. N. Vulink, psychiater, n.c.vulink@amc.nl)
B.C.E.M. Blom, Gz psycholoog, b.c.blom@amc.nl 
R.R. de Joode, cognitief gedragstherapeutisch werker, r.r.dejoode@amc.nl

Uw huisarts kan u direct doorverwijzen naar onze afdeling.