Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS)

Wie een traumatische gebeurtenis meemaakt, wordt geconfronteerd met zijn of haar kwetsbaarheid, hulpeloosheid en de vaak afschrikwekkende kanten van het gedrag van anderen.

Na het meemaken van een traumatische ervaring is het dan ook niet vreemd dat mensen daar enige tijd last van hebben. Men noemt dit dan een normale reactie op een abnormale gebeurtenis. Bij veel mensen verdwijnen deze klachten vanzelf.

Posttraumatische stressstoornis
Als de klachten aanhouden, kan er sprake zijn van een Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS). Iemand met PTSS heeft last van:

- herbelevingsklachten (bijvoorbeeld opdringerige flashbacks, nare dromen, of lichamelijke klachten als men aan de gebeurtenis denkt),
- vermijdingsklachten (bijvoorbeeld niet over de gebeurtenis willen praten, het vermijden van de plaats waar het is gebeurd, geen andere mensen willen zien) en
- hyperactivatieklachten (bijvoorbeeld slecht slapen, snel geïrriteerd zijn, onveilig voelen en snel schrikken).

Er is sprake van PTSS wanneer de klachten minimaal een maand duren en het dagelijks functioneren verstoren. Dit kan gevolgen hebben voor het sociale leven en tot problemen op het werk leiden. Ook worden bijkomende problemen, zoals overmatig alcoholgebruik, nogal eens gezien bij mensen met een PTSS. Wanneer de klachten langer dan drie maanden aanhouden, wordt gesproken van een PTSS van chronische aard.

Behandeling enkelvoudig trauma
PTSS ten gevolge van een duidelijk kerntrauma (zoals een overval, auto-ongeluk, of ramp) is goed te behandelen met medicatie of Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG-CGT). Deze beide behandelingen zijn wetenschappelijk uitgebreid onderzocht en zeer effectief bevonden. Deze behandelingen vallen onder de Poliklinische Zorg.  

Behandeling meervoudig trauma
PTSS kan ook ontstaan door langdurige blootstelling aan (meerdere) traumatische gebeurtenissen zoals vaak het geval is bij geestelijke of fysieke mishandeling. Er kan dan sprake zijn van een meer complexe vorm van PTSS en mede als gevolg van de herhaaldelijke blootstelling aan traumatische gebeurtenissen (bijvoorbeeld in de vroege jeugd) een stoornis of problematiek in de persoonlijkheid zijn ontstaan. Behandeling zal dan bestaan uit langduriger zorg, mogelijk in samenwerking met een van onze collega-instellingen.