Body Dysmorphic Disorder (BDD)

BDD is een stoornis in de lichaamsbeleving. Wie eraan lijdt meent dat één of meer lichaamsdelen afstotelijk zijn, terwijl buitenstaanders meestal niets opvalt.

Vaak vinden buitenstaanders de reactie van iemand met BDD dan ook overdreven. Maar iemand met BDD is overtuigd van de lelijkheid en lijdt daar zeer onder.

Preoccupatie en obsessie met het uiterlijk
Mensen met BDD zijn duidelijk gepreoccupeerd met hun uiterlijk of een deel daarvan zonder dat er een duidelijk aantoonbare afwijking is. De eigen verschijning leidt tot zowel walging van zichzelf als tot extreme schaamte.

Een buitenstaander ziet gewoonlijk niets bijzonders aan iemand met BDD. In sommige gevallen kan er wel sprake zijn van een betrekkelijk kleine onvolmaaktheid (bijvoorbeeld littekenvorming of nauwelijks waarneembare asymmetrie), maar de extreme negatieve kritiek van iemand met BDD staat in geen verhouding tot een objectieve beoordeling.

De lichaamsdelen worden aan een ongelooflijke hoeveelheid aandacht en strenge zelfkritiek onderworpen. Zo veroorzaakt deze obsessie vaak problemen in sociale omgang met mensen, op het werk of op andere belangrijke terreinen.

Veiligheidsgedrag
Iemand met BDD vertoont vaak veiligheidsgedrag, zoals het 'toonbaar' maken van het defect of afwijking door bijvoorbeeld make-up en het bevestiging zoeken in spiegels en in blikken van anderen. Spiegels worden in andere gevallen juist vaak vermeden omdat de confrontatie met het ingebeelde defect eenvoudigweg te confronterend is. Iemand met BDD denkt dikwijls dat vreemden naar zijn misvorming staren en erover praten of lachen. Deze handelingen kosten doorgaans steeds meer tijd en nemen vaak enkele uren per dag in beslag.

Vermijding
Mensen met BDD vermijden veel situaties. Men gaat niet naar werk of school en vermijdt andere sociale situaties vanwege de angst voor schut te staan. In extreme situaties raken mensen totaal geïsoleerd en vervreemd van de samenleving.

Behandeling
De behandeling die uit onderzoek het meest effectief is gebleken is cognitieve gedragstherapie. Deze kan zowel poliklinisch en individueel als in groepsvorm en dagbehandeling plaatsvinden.

Uw huisarts kan u direct doorverwijzen naar onze afdeling.