Behandelmethode Interpersoonlijke Psychotherapie (IP) (Psychiatrie-Stemmingsstoornissen)

Informatie over de behandelmethode Interpersoonlijke Psychotherapie (IP) op de afdeling Psychiatrie, Stemmingsstoornissen.

Interpersoonlijke psychotherapie is een effectieve behandeling voor depressie. Bij Stemmingsstoornissen wordt dit aangeboden in individuele poliklinische behandeling (tien tot zestien bijeenkomsten) en in een groepsbehandeling van twaalf weken in een behandelprogramma.

Interpersoonlijke psychotherapie is ontwikkeld door Klerman en Weisman. Bij interpersoonlijke psychotherapie gaat men ervan uit dat veel depressieve periodes gekoppeld zijn aan gebeurtenissen die zich tussen mensen afspelen, zogenaamde interpersoonlijke contacten.

Focusgesprek: een keuze uit vier thema’s

Interpersoonlijke psychotherapie onderscheidt vier belangrijke thema’s die op interpersoonlijk vlak bij depressie een rol spelen. Dit thema wordt voorafgaand aan de psychotherapie in samenspraak met u vastgesteld in een zogenaamd focusgesprek.

  • Rouw: een depressie kan volgen op het overlijden van een (dierbaar) persoon
  • Interpersoonlijk conflict: een depressie kan volgen op een conflict met een (dierbaar) persoon, of het gevolg zijn van steeds terugkerende conflicten. Ook het uit de weg gaan van een confrontatie of conflict kan een aanleiding zijn voor het krijgen van een depressie.
  • Rolverandering: een verandering in het leven (nieuwe baan, het krijgen van een kind, verhuizen, enz.) is niet altijd makkelijk en kan ook gevolgd worden door een depressie.
  • Interpersoonlijke tekorten. Als mensen niet goed in staat zijn contacten met andere mensen aan te gaan of te behouden, kan dit tot eenzaamheid en depressie leiden.

Ongeveer drie tot vier weken na het starten van de behandeling kijken we samen of het thema goed is gekozen en wel echt bij u past.

De (groeps-)psychotherapiebehandeling

Aan de hand van recente gebeurtenissen in het contact met andere mensen wordt gekeken hoe u in interpersoonlijke situaties omgaat met uzelf en anderen. Hierbij geeft het vooraf besproken thema een rode draad door de behandeling. Dit blijkt vaak terug te komen in alledaagse gebeurtenissen.

Met de therapeut en de groepsgenoten kijkt u hoe u met interpersoonlijke situaties bent omgegaan en hoe u eventueel anders op deze situaties had kunnen reageren. Soms wordt dit heel concreet geoefend met een rollenspel.

Voor wie is interpersoonlijke psychotherapie bij Stemmingsstoornissen bedoeld?

Vooral mensen die in een poliklinische of deeltijdbehandeling zitten, kunnen in aanmerking komen voor interpersoonlijke psychotherapie. Vaak wordt bij Stemmingsstoornissen interpersoonlijke psychotherapie aangeboden in combinatie met medicatie of een lichte vorm van deeltijdbehandeling. Bespreek dit met uw behandelend arts.