Psychiatrie Stemmingsstoornissen (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de Psychiatrie-afdeling Stemmingsstoornissen.

Contact en afspraak

Uw huisarts of specialist heeft u een verwijzing gegeven voor de AMC-polikliniek van de afdeling Stemmingsstoornissen. De reden is dat u last hebt van depressieve klachten.

Voor wie?

Iedereen heeft wel eens schommelingen in zijn of haar stemming. Maar bij mensen met een stemmingsstoornis is meer aan de hand. Ze hebben heel langdurig een sombere stemming die samengaat met allerlei verschijnselen die hun functioneren belemmeren. Zoals verminderde interesse voor de wereld om hen heen, moeheid, problemen met slapen, met eten en problemen met concentratie of denken. Vaak voelen ze zich slecht of waardeloos.

Wat we u bieden

Stemmingsstoornissen komen nogal eens voor in combinatie met lichamelijke aandoeningen, verslavingsziektes of persoonlijkheidsproblemen. Onze polikliniek Stemmingsstoornissen heeft veel ervaring in het uitzoeken wat er precies aan de hand is. Ook in de behandeling van zulke samengestelde aandoeningen zijn we gespecialiseerd.

Wat kan ik verwachten?

Bij uw eerste bezoek (de ‘intake’) en de behandeling die daar misschien op volgt, kunt u te maken krijgen met een team van deskundigen. Aan onze polikliniek zijn psychiaters verbonden, psychologen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, psychomotorische therapeuten en maatschappelijk werkenden.

Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

Het AMC is een universitair medisch centrum. Niet alleen een ziekenhuis, maar ook een plek waar artsen en specialisten worden opgeleid. Daarom kan het voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) u onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren, kunnen assistenten het vak goed leren. Natuurlijk staan ze altijd onder toezicht van een ervaren medicus.

Behandeling depressie

Iedereen schommelt wel eens wat met zijn of haar stemming. Soms zijn we vrolijk, soms wat minder. Mensen met een depressie hebben last van een langdurige sombere stemming, verminderde belangstelling, slaap en eetproblemen, en voelen zich vaak slecht en waardeloos. Depressie komt vaak voor in combinatie met lichamelijke aandoeningen, verslavingsziektes of presoonlijkheidsproblemen. Onze afdeling heeft gelukkig veel ervaring met het diagnosticeren en behandelen van dit soort complexe aandoeningen.

Behandeling van depressie

Wij specialiseren ons in stemmingsstoornissen waarvan zowel de diagnostiek als behandeling eerder eerder onvoldoende succesvol zijn geweest. Onze aanpak komt voort uit wetenschap en meer dan vijftien jaar ervaring. Daarbij hebben we expertise op het terrein van bipolaire en psychotische depressie.

Uw behandeling vindt plaats op de polikliniek of in ons behandelcentrum. Zo nodig, kunt u ook worden opgenomen.

Team betrokken bij behandeling

Behandeling vindt plaats door een gespecialiseerd team. Dit team bestaat uit psychiaters, artsen in opleiding tot psychiater, psychotherapeuten, psychologen, psychiatrisch verpleegkundigen, ergotherapeuten, psychomotorisch therapeuten en maatschappelijk werkenden.

Aandachtspunten

Binnen de behandeling besteden we onder meer aandacht aan:

  • de symptomen en klachten;
  • uw algemeen dagelijks functioneren;
  • uw relatie met familie en andere direct betrokkenen;
  • de dagbesteding of het werk;
  • de mogelijke aanleidingen voor de aandoening;
  • informatie over de aard en de gevolgen van de aandoening.

Er wordt gebruikgemaakt van de volgende behandelmethoden:

Route

De afdeling Psychiatrie ligt in het Academisch Psychiatrisch Centrum (APC). Als u het APC-gebouw binnenkomt, loopt u even rechtdoor. U ziet de balie in de gang.

Stemmingsstoornissen

020 - 891 3600

Meer over uw bezoek aan het AMC: