Psychiatrie Vroege Psychose (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Psychiatrie-afdeling Vroege Psychose.

Contact en afspraak

De volgende personen zijn geldige verwijzers: huisarts, medisch specialist (eg. psychiater), bedrijfsarts, specialist ouderen geneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts.

Let op: dit betekent dat o.a. een (GZ-)psycholoog, psychotherapeut, arts in opleiding of SPV-verpleegkundige geen geldige verwijzers zijn.

Verwijsprocedure

 • Uw verwijzer kan de normale verwijsprocedure volgen.
 • We stellen telefonisch contact met uw verwijzer over de aanmelding zeer op prijs.
 • Telefoonnummer: 020 - 891 3599.
 • Faxnummer: 020 - 891 3702.
 • E-mail: DCA@amc.nl
 • Spoedverwijzing: spoedoverleg is mogelijk op 020 - 891 3599.

Bij te voegen informatie

Wij doen vóór opname altijd een intake.

Als wij een intake hebben gedaan kan bij ons behandeling plaatsvinden:

 • in onze kliniek;
 • bij onze dagbehandeling;
 • ambulant via het VIP project.

Genoemde behandelingen zijn bedoeld voor jonge mensen met een psychose. De behandeling in onze kliniek vindt plaats op een open afdeling.

Ook bieden wij voor patiënten die niet bij ons zijn opgenomen de mogelijkheid om kennis te vergaren en ervaringen met lotgenoten uit te wisselen in het Don Linszen college - een educatief programma met meerdere modules. Hiernaast hebben wij de mogelijkheid voor gezinsleden van patiënten met een psychose om begeleiding en voorlichting te krijgen. Wij besteden zowel in de intakefase als tijdens de behandeling veel aandacht aan de familieleden van de patiënten.

Second opinion

Bij verwijzing vanwege een second opinion moet u altijd alle informatie van de eerste opinion mee te sturen. Dit zodat we de relevantie van een second opinion kunnen beoordelen. U kunt bij ons terecht:

 • met een hoog risico op het ontwikkelen van een psychose;
 • met een recent ontstane psychose;
 • als u om een second opinion verzoekt.

Voor intercollegiaal overleg belt uw verwijzer naar 020 - 566 0147.

Route

De Psychiatrie-afdeling Vroege Psychose is onderdeel van de afdeling Psychiatrie. Deze afdeling ligt in het Academisch Psychiatrisch Centrum (APC). Als u het APC-gebouw binnenkomt, loopt u even rechtdoor. U ziet de balie in de gang.

Meer over uw bezoek aan het AMC: