Intensive Care (IC) (Psychiatrie)

Informatie over opname op de afdeling Intensive Care bij een acuut psychiatrische stoornis.

Wanneer u door uw psychiatrische stoornis een gevaar bent voor uzelf of uw omgeving, dan wordt u opgenomen op de Intensive Care. Hier ontvangt u uw behandeling in een afgesloten omgeving.

De behandeling vindt vaak plaats in het kader van een door de burgemeester of rechter opgelegde maatregel (volgens de wet BOPZ, bijvoorbeeld een Inbewaringstelling (IBS) of een Rechterlijke Machtiging). Het accent ligt op stabilisatie en snelle bestrijding van de acute psychiatrische symptomen.

De Intensive Care is onderverdeeld in 2 onderdelen van elk 6 bedden met in totaal 12 eenpersoonskamers. Twee hiervan zijn beveiligde rustkamers (BVK’s). Ook zijn er 2 zogenaamde separeerruimtes, deze zijn bestemd voor kortdurende overbrugging bij noodsituaties. Hoewel deze afdeling afgesloten is, is de doelstelling u zo snel mogelijk door te plaatsen naar de open omgeving van de Medium Care (MC).

Op de afdeling werken speciale behandelteams. Deze blijven bij u betrokken wanneer u wordt overgeplaatst naar de Medium Care. Hiermee is de continuïteit van de behandeling gewaarborgd en hoeft u niet steeds aan nieuwe mensen te wennen.