De Amsterdamse School

Elk jaar in januari of februari organiseert AMC Psychiatrie en de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie van het AMC (onderdeel van de Bascule) een symposium over een bepaald gebied van psychische stoornissen. Het jaarlijkse symposium is genoemd: de Amsterdamse School.

Perspectief van de levensloop 

Terwijl het thema per jaar verschilt, heeft het symposium een vast stramien. Het thema wordt altijd behandeld in het perspectief van de levensloop. De inleiders zijn experts en kunnen zowel uit Nederland als het buitenland afkomstig zijn. De voordrachten zullen wetenschappelijk geïnspireerd zijn, maar altijd klinisch relevant. 

Voor wie?

Het symposium is bedoeld voor psychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters, neurologen, gedragswetenschappers, verpleegkundigen en anderen die bij de zorg voor mensen met psychische stoornissen betrokken zijn.

Organisatiecommissie Amsterdamse School

  • Prof. dr. Wim van den Brink
  • Prof. dr. Damiaan Denys
  • Prof. dr. Lieuwe de Haan
  • Prof. dr. Ramon Lindauer

In samenwerking met AMC Congresorganisatie.

Congresorganisatie

AMC Congresorganisatie 
Postbus 23213, 1100 DS Amsterdam
Tel. 020-566 85 85, e-mail: amsterdamseschool@amc.nl

Accreditatie

Het symposium is geaccrediteerd door de volgende verenigingen:

  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) – specialismen Gezondheidszorgpsycholoog: 6 punten.
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) – nascholing psychiatrie: 6 punten.
  • NIP-Eerstelijnspsychologie – ELP herregistratie: 6 punten.
  • Vereniging EDMR Nederland – Algemene scholing (breed): 5 punten.

Presentaties

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer