Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Kosten en betaling zorg Psychiatrie

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Wel betaalt u bijna altijd een eigen risico voor zorg. Voor vragen over vergoeding en eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Hieronder leest u meer over de kosten en betaling voor zorg op de afdeling Psychiatrie. Voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg geldt het landelijke zorgprestatiemodel. Wilt u meer weten over het zorgprestatiemodel? Bekijk dan de website www.zorgprestatiemodel.nl voor meer informatie of bekijk het onderstaande filmpje.

.

Wat kost uw behandeling?

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling eruit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom zijn de totale kosten van uw behandeling meestal niet vooraf bekend.

Hoe zijn de tarieven voor de zorgprestaties bepaald?

De afdeling Psychiatrie brengt alle onderdelen van een behandeling in rekening volgens de afspraken van het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen ‘zorgprestaties’. De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Bij het bepalen van de maximumtarieven is rekening gehouden met:

  1. Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater heeft een hoger tarief dan een verpleegkundige.
  2. Het type consult. Het tarief voor een diagnostiek consult is hoger dan het tarief voor een behandel consult.
  3. De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe hoger het tarief.
  4. De plek van het consult. Het tarief voor een consult in een specialistische instelling is hoger dan het tarief voor een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

Hoe worden uw afspraken geregistreerd en gefactureerd?

De rekening van uw behandeling wordt op een veilige manier naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Onze zorgverleners registreren en declareren uw afspraken op basis van de geplande tijd. Gepland wil zeggen dat de duur van de afspraak voor de start van de afspraak is vastgelegd.  Zo kunt u later controleren of de geplande tijd klopt met de tijd die op het declaratie-overzicht staat.

Let op: als uw afspraak meer dan 15 minuten langer of korter duurt dan de geplande tijd, registreert uw zorgverlener de tijd die de afspraak in werkelijkheid heeft geduurd. De geplande tijd wordt dan aangepast na de afspraak.

Heeft u vragen over de kosten & betaling van uw behandeling? U kunt mailen naar de medische administratie psychiatrie: map@amsterdamumc.nl.  

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt:

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer