Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Stemmingsstoornissen

Het Zorgprogramma Stemmingsstoornissen levert diagnostiek, second opinion en behandeling gericht op depressie. De expertise ligt met name bij de diagnostiek en behandeling van therapieresistente depressieve stoornissen, chronische depressieve stoornissen, recidiverende depressie en terugvalpreventie, depressie bij jongeren en depressie in combinatie met somatiek. De depressieve stoornis kan in het kader van een unipolaire of bipolaire stoornis aanwezig zijn.

Samen met patiënt en systeem wordt gekeken naar de meest optimale evidence based behandeling. Psychologische, gedragsmatige en biologische behandeling worden toegepast.  Behandeling wordt klinisch, dagklinisch of poliklinisch uitgevoerd.

Ik heb een afspraak op

Psychiatrie020 891 3600Mijn Dossier