Let op!

Let op!
Deze informatie gaat over locatie AMC.
Moet u zijn op locatie VUmc? Ga naar: afdeling Psychiatrie, locatie VUmc/De Boelenlaan

Verwijsformulier psychiatrie

Het algemeen verwijsformulier kunt u niet gebruiken om te verwijzen naar de afdeling Psychiatrie. Gebruikt u daarvoor bijgaand formulier.

  1. Info
  2. Verwijzer
  3. Verwijzing
  4. Patiënt
  5. Ondertekening
  6. Afronding
Info

Dit verwijsformulier verzoeken wij u in te vullen als u een patiënt verwijst naar het AMC Psychiatrie. Zodra dit verwijsformulier en de informatie met betrekking tot uw patiënt bij ons is ontvangen, benaderen wij uw patiënt zo spoedig mogelijk voor het maken van een afspraak. Een verwijsformulier zonder handtekening en AGB code van de verwijzer (niet van de instelling) kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Geldige verwijzers zijn: huisarts, medisch specialist (eg. psychiater) en regiebehandelaar.

Let op

  • Dit betekent dat arts in opleiding of SPV-verpleegkundige geen geldige verwijzers zijn.
  • Tot en met de dag waarop de afspraak met uw patiënt plaatsvindt valt de patiënt onder verantwoordelijkheid van de verwijzer.
  • Een verwijzing is uiterlijk negen maanden geldig. Voor vervolgbehandeling waarbij sprake is van dezelfde diagnose is na dat jaar geen nieuwe verwijzing nodig. Wanneer de behandeling langer dan een jaar wordt onderbroken, is er voor vervolgbehandeling wel een nieuwe verwijzing nodig.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer

Alle reguliere huisartsverwijzingen lopen via ZorgDomein. Bent u nog niet aangesloten bij ZorgDomein, dan kunt u zich hier aanmelden. Alle specialistische verwijzingen lopen via het algemeen verwijsformulier, behalve voor Psychiatrie, dat nevenstaand verwijsformulier hanteert. Verwijzingen worden beoordeeld door een staflid van de afdeling waar u naar verwijst. Hierbij vindt triage plaats op basis van verwijsreden.