'Trauma in de levensloop: impact en behandeling' - De Amsterdamse School 2017
'Trauma in de levensloop: impact en behandeling' - De Amsterdamse School 2017
Tijdens dit symposium zullen verschillende vooraanstaande clinici en onderzoekers ingaan op de impact van trauma en de behandeling ervan, waarbij het levensloopperspectief centraal staat.

'Trauma in de levensloop: impact en behandeling' - De Amsterdamse School 2017

Tijdens dit symposium zullen verschillende vooraanstaande clinici en onderzoekers ingaan op de impact van trauma en de behandeling ervan, waarbij het levensloopperspectief centraal staat.

Iedereen maakt in zijn leven wel ingrijpende en stressvolle gebeurtenissen mee. De meesten komen deze gebeurtenissen te boven en sommigen komen er zelfs sterker uit. Bij anderen leidt het tot de ontwikkeling van psychische problemen, waarbij het belangrijk is zicht te krijgen op risico- en beschermende factoren. Psychische problemen verhogen ook de kans op het meemaken van traumatische gebeurtenissen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er effectieve traumabehandelingen zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen.

  • Ramón Lindauer bespreekt de gevolgen van vroegkinderlijk trauma in de ontwikkeling tot volwassene. 
  • Bernet Elzinga zal ingaan op de onderliggende neurobiologische veranderingen ten gevolge van trauma. 
  • Carlijn de Roos toont ons de effecten van verschillende traumabehandelingen.
  • Nieuw bij de Amsterdamse School is de mogelijkheid die geboden wordt aan jonge veelbelovende onderzoekers om hun meest recente onderzoeksbevindingen onder de aandacht te brengen middels korte presentaties. Dit jaar zijn dit Danielle van DamEsther van Duin en Jasper Zantvoord.
  • Daarna zal David van den Berg ons laten zien dat ook bij mensen met een psychose traumabehandeling mogelijk is en wat de effecten daarvan zijn. 
  • Miranda Olff en haar team hebben onderzocht wat de effecten zijn van het knuffelhormoon Oxytocine bij de behandeling van trauma. 
  • Eric Vermetten geeft een inkijkje in de psychofarmacologie van trauma gerelateerde problematiek, in het bijzonder de behandeling van nachtmerries. 
  • Geert Smid gaat in op de impact van trauma op oudere leeftijd en de behandeling hiervan. 
  • Marit Sijbrandij heeft een prachtige Europese subsidie binnengehaald met het project ‘Strenghts’, waarbij zij de effecten onderzoekt van laag-intensieve psychologische interventies voor de behandeling van veelvoorkomende psychische klachten bij Syrische vluchtelingen.
  • Tot slot zal Pim Scholte de dag afsluiten met zijn klinische ervaringen bij de behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen.

Programma:

De Amsterdamse School is een initiatief van: