Sociale Geneeskunde (onderwijs)

De afdeling Sociale Geneeskunde verzorgt onderwijs binnen de opleiding Geneeskunde in het AMC. Daarnaast verzorgt de afdeling Sociale Geneeskunde onderwijs in de sociaal geneeskundige beroepsopleiding, in het bijzonder door de specialisatie ‘arts maatschappij en gezondheid, ’vrije richting’.

De volksgezondheidsproblemen van de 21e eeuw zijn complex en stellen het gezondheidszorgsysteem voor grote uitdagingen.
De ziektelast van de westerse bevolking wordt voor 80% bepaald door chronische aandoeningen; vergrijzing en stijgende zorgkosten leiden tot grote problemen in de zorg. Nog steeds bestaan sociaaleconomische gezondheidsverschillen: laagopgeleiden leven gemiddeld ruim zes jaar korter dan hoogopgeleiden. Bestrijding van ziekte kan alleen effectief zijn als de zorg ook in speelt op de interacties tussen medische en maatschappelijke factoren. Ook kennis over organisatie en kwaliteit van zorg en gezondheidsrechtelijke aspecten is relevant voor toekomstige artsen. Deze en andere onderwerpen belichten wij in ons onderwijs.

De afdeling Sociale Geneeskunde verzorgt onder andere onderwijs binnen de opleidingen  Geneeskunde, de Medische Informatiekunde en in de Master Evidence Based Practice in Health Care in het AMC.
En sinds 2010 is de afdeling Sociale Geneeskunde erkend als praktijkopleiding van de specialistenopleiding Arts Maatschappij & Gezondheid ‘Vrije Richting’ (Onderzoek & Onderwijs).

Geneeskunde

In de bachelorfase (Epicurus) verzorgt en/of coördineert de afdeling onderwijsonderdelen binnen de verschillende thema’s, de leerlijnen professionele ontwikkeling en academische vorming en het keuzeonderwijs.
In de masteropleiding wordt het coschap Sociale Geneeskunde samen met het Coronel Instituut gecoördineerd. Het drie weken durende coschap zit aan het einde van het tweede jaar van de master en bestaat uit universitair onderwijs en een twaalfdaagse stage in de sociaalgeneeskundige beroepspraktijk.

Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid voor een bachelorthesis of een wetenschappelijke stage.

Voor de studie Medische Informatiekunde coördineert de afdeling de module 3.2 ‘Volksgezondheid en Gezondheidszorg' en voor de Master Evidence Based Practice in Health Care de module Health Care system evaluation.

Daarnaast wordt er ook buiten het AMC onderwijs gegeven, bijvoorbeeld aan de UvA, het VUmc en he Amsterdam University college (AUC).

Wilt u meer informatie over onderwijs? Dan kunt u terecht bij onze onderwijscoördinator dr. Ines Rupp: i.rupp@amc.nl

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: