Kinderradiologie (kinderpolikliniek)

Informatie over de afspraak van uw kind bij Kinderradiologie.

Contact en afspraak

U heeft van uw huisarts of specialist een verwijzing voor uw zoon of dochter gekregen naar de polikliniek Radiologie. Op de polikliniek Radiologie worden verschillende diagnostische onderzoeken verricht door middel van beeldvormende technieken (röntgenfoto’s, echografie, CT-scans en MRI-scans).

  Wat kan ik verwachten?

  De wachtkamer en de onderzoekskamers hebben we veilig en kindvriendelijk ingericht om een sfeer te creëren waarin iedereen zich prettig en ontspannen kan voelen. Er is speelgoed en er zijn boeken en tijdschriften om de wachttijd, die we overigens proberen kort te houden, zo aangenaam mogelijk door te komen en om afleiding te bieden tijdens een onderzoek.

  Bij voorkeur en waar mogelijk gebruiken we onderzoeksmethoden die niet schadelijk of pijnlijk zijn voor kinderen. De röntgenapparatuur is erop afgestemd om de straling bij kinderen zo laag mogelijk te houden. We streven er ook naar om het team van medewerkers zo klein mogelijk te houden zodat kinderen die vaak terug moeten komen voor onderzoek, niet alleen in een vertrouwde omgeving komen maar ook vertrouwde gezichten zien.

  Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

  Het AMC is een academisch ziekenhuis. Het kan daarom voorkomen dat een co-assistent (arts in opleiding) of een arts-assistent (specialist in opleiding) uw kind onderzoekt. Door mee te kijken en te luisteren leren zij hoe ze later te werk kunnen gaan.

  Het is mogelijk dat uw kind na het bezoek aan de polikliniek wordt doorverwezen voor een opname in het Dagziekenhuis voor kinderen.

  Route

  U kunt u melden op de afdeling Kinderradiologie - C1, wachtkamer 3 - indien het gaat om een doorlichtingsonderzoek, een echografie of een gewone röntgenfoto. Als het een CT- of MRI-onderzoek betreft heeft u een afsprakenbrief ontvangen waarin staat waar u zich moet melden.

  Radiologie

  020 - 566 5765 (Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur)

  Wachttijd Radiologie (kindergeneeskunde)

  Wachtijden polikliniek

  Radiologie: 2 werkdagen.

  Wachttijden behandeling

  • MRI: onder narcose: 37 dagen.
  • CT-scan inloop: -
  • CT-scan op afspraak (buiken): -
  • Gewone röntgenfoto: 0 dagen.
  • Echo: 3 dagen.
  • Maag/darmkanaal onderzoek: in overleg met de radioloog.
  • Deze door de afdeling geprognostiseerde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

  Wachttijd diagnostiek

  Brachytherapie prostaat met Jodium-125 implantaties: 5 weken.

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

  Meer over uw bezoek aan het AMC: