B-FIT trainingswijzer

De B-FIT trainingswijzer is een handleiding voor aerobe training bij mensen met langzaam progressieve spierziekten en is geschreven voor fysiotherapeuten, revalidatieartsen, en mensen met een spierziekte. De auteurs van de trainingswijzer zijn verbonden aan de afdeling Revalidatiegeneeskunde.

De trainingswijzer bestaat uit een algemene inleiding, een therapeutenhandleiding en een patiëntenwerkboek. De complete trainingswijzer kunt u hier downloaden. Een verkorte therapeutenhandleiding en patiëntenwerkboek zijn ook los te downloaden.

Therapeutenhandleiding

De therapeutenhandleiding bevat achtergrondinformatie over trainingsprincipes in het algemeen en bij spierziekten. Daarnaast biedt het praktische ondersteuning aan behandelaren bij het indiceren, voorschrijven, monitoren en evalueren van aerobe training bij mensen met spierziekten. Voor de verschillende stappen in het zorgtraject zijn werkprotocollen opgenomen met bijpassende (registratie)formulieren.

Patiënten-werkboek

Het patiëntenwerkboek omvat praktische instructies voor de patiënt, het trainingsprogramma en het logboek waarmee de voortgang van de training gevolgd kan worden en indien nodig bijgesteld.

Hieronder zijn de 5 bezoekmomenten met bijbehorende formulieren weergegeven. De formulieren zijn ook los te dowloaden via overzicht downloads.

Bezoek (doel) Verrichtingen Formulier
1. Anamnese Activiteitenlijst Appendix 1
2. Aanvullend onderzoek Submaximale inspanningstest Bepaling anaerobe drempel Trainingsschema Appendix 2 Appendix 3 Rekenhulp
3. Opstarten training Opstarten training
4. Tussentijdse evaluatie Submaximale inspanningstest Bepaling anaerobe drempel Trainingsschema Appendix 2 Appendix 3 Rekenhulp
5. Eind evaluatie Submaximale inspanningstest Evaluatieformulier training Overzicht trainingsresultaten Appendix 2 Appendix 5 Trainingsresultaten

.

  Instructievideo

  In de onderstaande instructievideo worden de door de behandelaar te doorlopen stappen besproken aan de hand van de 5 bezoekmomenten zoals beschreven in de therapeutenhandleiding.

  .

  B-FIT onderzoek

  Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over lopende en afgeronde onderzoeksprojecten die gerelateerd zijn aan de B-FIT trainingswijzer.

  Feestdagen

  Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer