B-FIT trainingswijzer

De B-FIT trainingswijzer is een handleiding voor aerobe training bij mensen met langzaam progressieve spierziekten en is geschreven voor fysiotherapeuten, revalidatieartsen, andere (para)medici en patiënten. De auteurs van de trainingswijzer zijn verbonden aan de afdeling Revalidatie.

De trainingswijzer bestaat uit een algemene inleiding, een therapeutenhandleiding en een patiënten-werkboek. De inhoud ervan is gebaseerd op inzichten uit de wetenschappelijke literatuur, resultaten van het FACTS-2-NMD onderzoek en op de klinische expertise van een werkgroep van deskundigen (fysiotherapeuten, revalidatieartsen, patiënten en onderzoekers). De volledige versie van B-FIT Trainingwijzer kunt u downloaden. De B-Fit therapeutenhandleiding (korte versie) en patiënten-werkboek zijn ook los te downloaden.

Therapeutenhandleiding

De therapeutenhandleiding (verkorte versie) geeft praktische ondersteuning aan behandelaren bij het indiceren, voorschrijven, monitoren en evalueren van aerobe training bij mensen met spierziekten. Voor de verschillende stappen in het zorgtraject zijn werkprotocollen opgenomen en bijpassende (registratie)formulieren, die gebruikt kunnen worden in het besluitvormingsproces.

Patiënten-werkboek

Het patiënten-werkboek omvat praktische instructies voor de patiënt, het trainingsprogramma en het logboek waarmee de voortgang van de training gevolgd kan worden en indien nodig bijgesteld. Het patiënte-werkboek kunt u ook los downloaden.

De volgende stappen (en formulieren) worden onderscheiden:

  1. Het indiceren van aerobe training;

  2. Het bepalen van de anaerobe drempel en individuele trainingszones;

  3. Het bepalen van de trainingszones en invullen van het trainingsprogramma;

  4. Het evalueren van de training;

Instructievideo

In de onderstaande instructievideo worden de door de behandelaar te doorlopen stappen besproken aan de hand van de 5 bezoekmomenten zoals beschreven in de therapeutenhandleiding.