IC revalidatie

Jaarlijks worden 80.000 menen opgenomen op een Nederlandse Intensive Care (IC). Een groot deel van deze patiënten heeft na ontslag uit het ziekenhuis langdurige functionele restverschijnselen en beperkingen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dit wordt ook wel het ‘Post Intensive Care Syndroom’ (PICS) genoemd. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het goed is om al op de IC met de revalidatie te beginnen en deze na ontslag uit het ziekenhuis te continueren.

Het Expertise Centrum Revalidatie richt zich op het functioneel herstel van ernstig zieke patiënten tijdens de opname op de IC en daarna. Binnen het expertise centrum werken verschillende medische en paramedische disciplines samen met onderzoekers aan de ontwikkeling en implementatie van effectieve behandelingen en wordt onderwijs verzorgd op het gebied van de revalidatie van intensive care patiënten.