Uw afspraak op Scar Clinic (polikliniek)

U heeft een afspraak bij de Scar Clinic. Belangrijke informatie over waar u moet zijn en wat u kunt verwachten.

Bij uw eerste bezoek aan de Scar Clinic heeft u een intakegesprek met een verpleegkundige. Een verpleegkundige stelt vragen over het litteken, uw belangrijkste klachten en uw verwachtingen en voert metingen uit zoals het opmeten van uw litteken.

Tevens geven wij informatie over het behandeltraject en het verdere verloop van uw bezoek. Na dit gesprek u zelf een vragenlijst invullen en daarna gaat u naar de arts of physician assistant voor het beoordelen van het litteken en het bespreken van de behandelopties.

Eerste consult Scar Clinic

Tijdens het eerste consult wordt intensief ingegaan op uw klachten en wordt het litteken beoordeeld. Samen met uw wordt een behandelplan gemaakt en in sommige gevallen kan er direct een behandeling worden gestart. Deze eerste behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit het voorschrijven van een siliconenpleister of het inspuiten van het litteken met een injectie.

Vragenlijst Scar Clinic

Goede zorg draait niet alleen om de behandeling van uw litteken, maar ook om de gevolgen van uw litteken voor uzelf en uw directe omgeving. Gedurende uw behandeltraject vragen we u hoe u zelf vindt dat het gaat. Dit doen wij met vragenlijsten. Tijdens uw afspraak bespreken we de uitkomst van de vragenlijst en kijken we samen naar welke behandeling op dat moment het beste is. In eenvoudige grafieken en plaatjes bespreekt u samen met uw zorgverlener hoe het met u gaat.

Heeft u meerdere vragenlijsten ingevuld? Dan kunnen we inzichtelijk krijgen of uw klachten minder worden. Deze gegevens en resultaten worden bijgehouden in uw medisch dossier.

 

Lees meer over de vragenlijsten en uw gegevens

Meer over vragenlijsten bij Scar Clinic

Waarom?

Als Scar Clinic streven we er naar u de beste behandeling te geven en werken we continue aan het optimaliseren van zorg en kwaliteit. Om onze behandelingen goed te kunnen beoordelen verrichten we bij elk eerste consult een aantal metingen en stellen uw vragen. Op deze wijze kunnen we voor u, onze behandeling optimaliseren en voor de littekenzorg in zijn algemeen werken aan littekenloze genezing.

Wat betekent dit voor u?

Zolang u onder behandeling bent ontvangt u eens per 3-6 maanden een online vragenlijst via uw MijnOmgeving.  Deze ontvangt u voorafgaand aan uw consult of behandeling. Deze vragenlijsten kunt u thuis invullen op uw eigen computer, smartphone of tablet.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten van de vragenlijsten vormen een goed beeld van uw persoonlijke situatie. De vragenlijsten zijn daar specifiek voor bedoeld. U bespreekt de belangrijkste resultaten met uw zorgverlener(s), wat uw zorg ten goede zal komen.

Het uitzetten, afnemen van de vragenlijsten via de e-mail gaat vanuit uw eigen online patiëntendossier. Hiermee wordt gewaakt over uw persoonlijke gegevens.

 

Resultaten in de spreekkamer

De belangrijkste resultaten van de vragenlijsten worden op de dag van uw consult door uw zorgverlener (arts of verpleegkundige) met u besproken. In eenvoudige grafieken en plaatjes kunnen u en uw zorgverlener zien hoe het met u op dat moment gaat. Als u meerdere keren een vragenlijst heeft ingevuld, kunt u zien hoe de situatie op dat moment is in vergelijking met de eerder ingevulde vragenlijst. Op basis van uw resultaten bespreekt u met uw zorgverlener welke zorg/behandeling op dat moment voor u het beste is.

 

Wat gebeurt er verder met de gegevens uit de vragenlijsten?

De gegevens en resultaten worden opgeslagen in uw eigen medisch dossier.

Daarna worden uw gegevens, samen met die van andere mensen die voor dezelfde aandoening behandeld worden (vertrouwelijk) in kaart gebracht. Zo kunnen wij zien hoe het gaat met deze groep patiënten. Op deze manier kijken wij continue hoe wij onze zorg kunnen verbeteren. 

Ook kunnen de gegevens uit de vragenlijsten gebruikt gaan worden voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Aan het einde van de vragenlijsten zullen wij u om uw toestemming vragen hiervoor.           

Als u niet wil meedoen

De informatie uit de door u ingevulde vragenlijsten, levert een belangrijke bijdrage aan uw gesprek met uw zorgverleners over uw zorg/behandeling. Wilt u de vragenlijsten toch niet ontvangen? Meldt dit dan bij uw zorgverlener.                 

Vragen

Voor vragen kunt u het best contact opnemen met scarclinic@vumc.nl of bellen met medewerkers van het Amsterdam UMC (locatie De Boelelaan) afdeling Plastische Chirurgie op 020-4449800.

Waar moet ik zijn voor de Scar Clinic

De polikliniek plastische, reconstructieve en handchirurgie bevindt zich in het polikliniekgebouw van locatie VUMC, bij receptie V op de 2e etage.

Bekijk de interactieve route naar receptie V. Print de route of bekijk deze met uw mobiele telefoon.

Contact

Heeft u vragen? U kunt een e-mail sturen naar scarclinic@vumc.nl of bellen met medewerkers van het Amsterdam UMC (locatie VUmc) afdeling Plastische Chirurgie op 020-4449800.