Vervolgbehandelingen Scar Clinic

Samen met uw behandelaar heeft u een behandeling gekozen. U komt ongeveer elke zes weken terug. Ook vinden er uitgebreidere vervolgafspraken om uw behandelresultaten te evalueren. Dit vindt plaats 3, 6 en 12 maanden na uw eerste behandeling. Voor deze afspraak ontvangt u eerst een digitale uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Tijdens deze afspraak ziet u zowel een verpleegkundige als uw behandelaar. U kunt vragen stellen, er worden metingen gedaan en we evalueren hoe uw behandeling verloopt.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: