Operaties

Schisis is een aandoening die goed te behandelen is met één of meerdere operaties. Wanneer welke operatie plaatsvindt kunt u zien in het zorgtraject.

Soms wordt uw kind opgenomen op de kinderafdeling. Op de kinderafdeling kan één van de ouders bij het kind slapen. Het kan zijn dat uw kind een dag voor de operatie wordt opgenomen of dat u op de dag van de operatie met uw kind op de afdeling komt.

Sommige operaties worden in dagbehandeling uitgevoerd. Dat betekent dat u met uw kind naar het ziekenhuis komt en dat u met uw kind na de operatie, op dezelfde dag, weer naar huis gaat. Mocht er een probleem zijn waardoor u en uw kind het ziekenhuis niet kunnen verlaten, dan wordt uw kind alsnog opgenomen op de kinderafdeling. Ook dan bestaat de mogelijkheid dat een van de ouders/verzorgers blijft slapen.

Voorbereiding op de operatie

Voordat uw kind geopereerd wordt, heeft u een gesprek met de arts die de operatie uitvoert. U en uw kind krijgen uitleg over de operatie en u kunt vragen stellen. De operatie gebeurt onder narcose, uw kind krijgt niets mee van de operatie.

Preoperatieve screening

De operatie vindt plaats onder narcose, de anesthesist is de arts die de narcose toedient. Voorafgaand aan de operatie gaat u naar de anesthesist, dit is de preoperatieve screening. De anesthesist onderzoekt uw kind en bespreekt hoe uw kind onder narcose wordt gebracht. Daarnaast bespreekt u met de anesthesist hoe lang uw kind van tevoren nuchter moet zijn, uw kind mag dus niets meer eten of drinken vlak voor de operatie. Zodra de operatiedatum bekend is, nemen wij contact met u op. U krijgt informatie over de datum van opname, het tijdstip en de kinderafdeling waar u zich met uw kind meldt.

Alle behandelingen