Gehemeltespleet

Heeft uw kind gehemeltespleet? Dan is het van belang te weten op welk tijdstip een bepaalde behandeling gaat gebeuren.

Het schisisteam begeleidt u hierbij. Hieronder beschrijven wij in grote lijnen op welke leeftijd verschillende soorten schisis kunnen worden behandeld en welke aanvullende operaties soms nodig zijn.

Variaties

Een gehemeltespleet kan voorkomen als complete spleet -loopt door tot voor in de mond- of incompleet met bijvoorbeeld een spleet in alleen het zachte gehemelte.

Een gehemeltespleet kan soms ook in een submuceuze vorm aanwezig zijn. Hierbij lijkt het gehemelte intact, maar zijn de spieren van het zachte gehemelte niet aan elkaar vastgegroeid met mogelijke gevolgen voor de spraak.

Het traject
  • 9 maanden: spraak- en gehoorevaluatie
  • 9-10 maanden: sluiting gehemelte en indien nodig trommelvliesbuisjes
  • 12 maanden: kennismaking geheel schisisteam tijdens multidisciplinair spreekuur
  • 1-7 jaar: oor-, en gehooronderzoek en indien nodig trommelvliesbuisjes
  • 2-6 jaar: logopedie
  • 4-6 jaar: spraak- en gehoorevaluatie en indien nodig spraak verbeterende operatie (pharynxplastiek)
  • 8-16 jaar: orthodontie, afhankelijk van de gebitsontwikkeling en aard van de schisis
  • 15-18 jaar: verdere definitieve correcties
  • 6, 9, 12, 15, 18, 22 jaar: bezoek aan gehele schisisteam tijdens multidisciplinair spreekuur

De behandeling is per kind aangepast aan de individuele situatie. We kijken naar de leeftijd, maar ook naar de fase van ontwikkeling van uw kind.

Overzicht zorgtraject 0-22 jaar

Welke behandelingen zijn er?

Voor de ontwikkeling van spraak en gehoor is een goed werkend zacht gehemelte belangrijk. Het gehemelte wordt door de plastisch chirurg gesloten bij de leeftijd van negen tot twaalf maanden. Ook bij een gehemeltespleet kunnen vaker dan normaal oor-, kaak- of spraakverbeterende correcties (operaties) nodig zijn.

Ooroperaties

Als bij uw kind als gevolg van de gehemeltespleet, de buis van Eustachius niet goed werkt, kan het zijn dat uw kind minder goed hoort of dat er oorontstekingen ontstaan. In dat geval kunnen er trommelvliesbuisjes worden geplaatst. Wanneer uw kind gaat er beter van horen waardoor de spraak zich ook weer beter gaat ontwikkelen.

Spraakverbeterende operaties

Het komt voor dat het kind slecht gaat praten omdat de neusholte onvoldoende van de mondholte kan worden afgesloten. In overleg met de KNO-arts, plastisch chirurg en de logopedist wordt dan besloten dat een spraak verbeterende operatie verricht moet worden door middel van gehemelteverlenging (pharynxplastiek). Er zijn meerdere mogelijkheden, en de plastisch chirurg zal samen met de KNO-arts en logopediste de mogelijkheden bespreken.