Hoe verloopt de behandeling van een schisis?

Voor u en uw kind is het van belang te weten op welk tijdstip een bepaalde behandeling gaat gebeuren. Het schisisteam begeleidt u hierbij. Hieronder beschrijven wij in grote lijnen op welke leeftijd verschillende soorten schisis kunnen worden behandeld en welke aanvullende operaties soms nodig zijn.

Het globale zorgtraject ziet er als volgt uit:

  • Ca. 3 maanden: lipsluiting(bij volledige lip/kaak gehemelte schisis sluiten we dan ook een stukje van de harde gehemelte)
  • Ca. 9 maanden: sluiting gehemelte en indien nodig trommelvliesbuisjes
  • 1-7 jaar: oor-, en gehooronderzoek en indien nodig trommelvliesbuisjes
  • 1-7 jaar: logopedie en pharynxplastiek
  • 8-12 jaar: bottransplantaat kaakspleet
  • 8-16 jaar: orthodontie, afhankelijk van de gebitsontwikkeling en aard van de schisis
  • 15-18 jaar: verdere definitieve correcties

De behandeling is per kind aangepast aan de individuele situatie. We kijken naar de leeftijd, maar ook naar de fase van ontwikkeling van uw kind.