Hoe verloopt de behandeling van een schisis?

Voor u en uw kind is het van belang te weten op welk tijdstip een bepaalde behandeling gaat gebeuren. Het schisisteam begeleidt u hierbij. Hieronder beschrijven wij in grote lijnen op welke leeftijd verschillende soorten schisis kunnen worden behandeld en welke aanvullende operaties soms nodig zijn.

Het globale zorgtraject ziet er als volgt uit:

  • Ca. 3 maanden: lipsluiting(bij volledige lip/kaak gehemelte schisis sluiten we dan ook een stukje van de harde gehemelte)
  • Ca. 9 maanden: sluiting gehemelte en indien nodig trommelvliesbuisjes
  • 1-7 jaar: oor-, en gehooronderzoek en indien nodig trommelvliesbuisjes
  • 1-7 jaar: logopedie en pharynxplastiek
  • 8-12 jaar: bottransplantaat kaakspleet
  • 8-16 jaar: orthodontie, afhankelijk van de gebitsontwikkeling en aard van de schisis
  • 15-18 jaar: verdere definitieve correcties

De behandeling is per kind aangepast aan de individuele situatie. We kijken naar de leeftijd, maar ook naar de fase van ontwikkeling van uw kind.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer