Informatie voor patiënten van het schisisteam en hun ouders (coronavirus)

Tijdens de corona-epidemie zet het Amsterdam UMC zich in om patiënten, bezoekers, verpleegkundigen, artsen en andere medewerkers in een veilige omgeving zonodig te kunnen ontvangen. Uw én onze gezondheid is ons kostbaar.

Bekijk de maatregelen tegen het coronavirus (covid-19) van Amsterdam UMC

Spreekuren schisisteam

Met het oog op de aangescherpte maatregelen om het coronavirus wederom onder controle te krijgen en door de toenemende druk op IC- en klinische bedden wordt er helaas ook weer geplande klinische en poliklinische zorg afgeschaald. Dat wil zeggen dat wij tot kort van te voren u kunnen berichten over het niet doorgaan van een operatie of spreekuur. Wij snappen dat dit veel onzekerheden met zich meebrengt en vragen bij u oproept. Om die reden willen wij u graag zo optimaal mogelijk informeren.

Contact

Het schisisteam is afgelopen jaar uitgebreid met 2 aankomend verpleegkundig specialisten die, ook nu, voor alle patiënten en hun ouders beschikbaar zijn om vragen of onduidelijkheden te beantwoorden. Juist in deze tijd staat Ingrid Kievith telefonisch of per e-mail voor u klaar:

Wij hebben hieronder de veelgestelde vragen rondom het coronavirus gebundeld. Blijft u alsnog ergens ongerust over, neem gerust contact met ons op. Aangezien de voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het corona virus te voorkomen snel kunnen wijzigen is het voor ons niet mogelijk om uitspraken te doen over de termijn waarop opnames en operaties eventueel plaats gaan vinden.

Veelgestelde vragen

Loopt mijn kind met schisis een verhoogd risico om het coronavirus te krijgen?

Een schisis op zich geeft geen verhoogd risico op het coronavirus. Ook als uw kind nog geen lipsluiting of sluiting van het gehemelte heeft gehad is er geen verhoogd risico op het corona virus. U hoeft dus buiten de door de overheid opgelegde maatregelen, geen extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

De schisis van mijn kind maakt onderdeel uit van een syndroom, loopt mijn kind een verhoogd risico op het coronavirus?

Hier kunnen we u geen eenduidig antwoord op geven. Er zijn namelijk diverse syndromen waarbij een schisis onderdeel is van een syndroom. Binnen deze syndromen zijn er ook weer verschillen in de ernst van bijkomende problemen naast de schisis. We gaan er vanuit dat als uw kind over het algemeen fit en gezond is, het risico op besmetting met het coronavirus niet verhoogd is. Hiervoor hebben we echter (nog) geen wetenschappelijk bewijs. Maakt u zich zorgen over de gezondheid van uw kind dan raden wij u aan contact op te nemen met de behandelend arts van uw kind.

Gaan de poli-afspraken gewoon door?

Vooralsnog gaan de poli-afspraken gewoon door. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Wel gelden er tijdens de spreekuren aangescherpte maatregelen. Zo mag er maar 1 ouder/verzorger mee als begeleider (de ander kan digitaal aansluiten) en is het dragen van een mondkapje verplicht. Bekijk de actuele maatregelen in Amsterdam UMC:

Gaan de geplande operaties nog door?

Helaas wordt er door de toenemende druk op de IC- en klinische bedden in ons ziekenhuis op dit moment een gedeelte van de geplande operaties afgezegd. Indien dit voor uw kind het geval is wordt u hiervan, soms pas kort van te voren, op de hoogte gebracht.

Het moment waarop de operatie van uw kind weer ingepland kan worden is afhankelijk van diverse factoren. Deze factoren wisselen momenteel nog met grote regelmaat waardoor het voor ons niet mogelijk is om aan te geven op welke termijn de operaties weer ingepland kunnen gaan worden. Zodra het inplannen weer mogelijk is laten wij u dit zo spoedig mogelijk weten. U kunt er rekening mee houden dat naar alle waarschijnlijkheid de wachttijden voor alle operaties vertraging zullen oplopen.

We zullen als team wel prioriteiten gaan stellen bij het opnieuw inplannen van operaties waarbij we kijken naar de effecten van het uitstellen van de operatie op de gezondheidssituatie van uw kind. Het sluiten van het gehemelte is bijvoorbeeld een belangrijke factor bij het ontwikkelen van de spraak en heeft dan prioriteit op bijvoorbeeld een lipsluiting. Zo zijn er meerdere factoren waarmee rekening gehouden moet worden. We bekijken per patiënt waar de prioriteit ligt en zullen dit met u bespreken.

Op welke leeftijd moet de lipsluiting uiterlijk plaatsvinden?

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over het effect van het sluiten van de lip op een latere leeftijd dan 3-4 maanden. Het sluiten van de lipspleet kan met goed resultaat plaatsvinden op latere leeftijd. In ontwikkelingslanden gebeurt het sluiten van de lipspleet soms zelfs op volwassen leeftijd. De schisisteams binnen Europa hebben onderling contact met elkaar gehad en zijn tot de conclusie gekomen dat een uitstel van enkele maanden waarschijnlijk geen effect heeft op het uiteindelijke resultaat van de operatie. Het voordeel van het sluiten van de lip op wat oudere leeftijd is dat het spierweefsel beter zichtbaar is, waardoor de operatie makkelijker uit te voeren is.

Wat voor gevolgen heeft het voor mijn kind als de sluiting van het gehemelte, eventueel in combinatie met het plaatsen van buisjes, later dan op 9 maanden plaats gaat vinden?

Het sluiten van het gehemelte is van invloed is op de ontwikkeling van de spraak en taal. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat het sluiten van het gehemelte op de leeftijd van bijvoorbeeld 6 maanden beter is dan op de leeftijd van 12 maanden. Ons team streeft ernaar om de sluiting van het gehemelte uiterlijk op de leeftijd van 9-12 maanden plaats te laten vinden. Wij doen ons uiterste best om dit te kunnen realiseren, echter zijn wij hierbij ook afhankelijk van andere factoren zoals de capaciteit van de operatie kamers en de opnamecapaciteit op de kinderafdelingen. Het leveren van kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg voor u en uw kind staat hierbij voorop.

Moet ik opnieuw met mijn kind langs de anesthesie voor de post operatieve screening?

Een postoperatieve screening is in principe 6 maanden geldig. Als er geen veranderingen in de gezondheidssituatie van uw kind zijn opgetreden kan de geldigheid van deze screening telefonisch worden verlengd tot een jaar.

Is de wachttijd voor operaties bij alle schisisteams in Nederland gelijk?

De wachttijden kunnen verschillen per ziekenhuis en dus per schisisteam, zoals dit ook voor de uitbraak van het coronavirus al het geval was.

Algemene informatie coronavirus

Voor actuele informatie rondom het coronavirus verwijzen wij u naar de website van de RIVM. Ook willen wij dit leuke en informatieve boek voor kinderen over corona graag met u delen.

Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer