Lip- en kaakspleet

Heeft uw kind een lip- en kaakspleet? Dan is het van belang te weten op welk tijdstip een bepaalde behandeling gaat gebeuren.

Het schisisteam begeleidt u hierbij. Hieronder beschrijven wij in grote lijnen op welke leeftijd verschillende soorten schisis kunnen worden behandeld en welke aanvullende operaties soms nodig zijn.

Variaties
Een lip- en kaakspleet komt enkelzijdig of dubbelzijdig voor, daarnaast kan het een complete -tot aan het neusgat- of incomplete schisis zijn. Bij de incomplete vorm is een weefselbrug onder de neusopening aanwezig. Daarnaast kan de kaakspleet ook onderhuids aanwezig zijn.

Het traject
  • 3 maanden: lipsluiting (bij complete lip/kaak gehemeltespleet sluiten we dan ook een stukje van het harde gehemelte)
  • 9 maanden: spraak- en gehoorevaluatie
  • 12 maanden: kennismaking geheel schisisteam tijdens multidisciplinair spreekuur
  • 1-7 jaar: oor-, en gehooronderzoek en indien nodig trommelvliesbuisjes
  • 2-6 jaar: logopedie
  • 4-6 jaar: spraak- en gehoorevaluatie en indien nodig spraak verbeterende operatie (pharynxplastiek)
  • 8-10 jaar: indien nodig gehemeltesluiting en kaakspleetsluiting (MKA-chirurg)
  • 8-16 jaar: orthodontie, afhankelijk van de gebitsontwikkeling en aard van de schisis
  • 15-18 jaar: verdere definitieve correcties
  • 6, 9, 12, 15, 18, 22 jaar: bezoek aan gehele schisisteam tijdens multidisciplinair spreekuur

De behandeling is per kind aangepast aan de individuele situatie. We kijken naar de leeftijd, maar ook naar de fase van ontwikkeling van uw kind.

Overzicht zorgtraject 0-22 jaar

Welke behandelingen zijn er?

Lipsluiting
De lipspleet wordt met een operatie gesloten vanaf de leeftijd van drie maanden. Dit gebeurt door de plastisch chirurg. Ook een stukje van het harde gehemelte wordt gesloten. Hiermee is het voor de plastisch chirurg makkelijker om later de restante gehemeltespleet te sluiten. Soms is het nodig om later een lip- en/of neuscorrectie uit te voeren. Dit kan niet altijd op jonge leeftijd gedaan worden. De plastisch chirurg en/of KNO-arts informeert u hierover.

Kaakspleetsluiting

Tussen het achtste en twaalfde jaar wordt de kaakspleet gesloten en opgevuld met een stukje bot uit de kin of de bekkenkam. Dit is nodig om de kaakwal weer compleet te maken en de opening tussen neus en mond te sluiten. Verder is het nodig om de aan de spleet grenzende tanden goed te laten doorbreken en ze eventueel te verplaatsen naar een betere plek (als ze scheef doorbreken). Door het aanbrengen van bot in de kaak wordt de neusvleugel van binnenuit ook beter ondersteund. Vaak wordt hiermee al een groot deel van de asymmetrie – als daar sprake van is - van de neus gecorrigeerd.

Kaakcorrecties

Als het gezicht tijdens de puberteit verder uitgroeit wil de bovenkaak nog wel eens wat achterblijven in de groei. Is dit niet met een beugel - orthodontie- alleen te corrigeren, dan is het soms nodig dat de kaakchirurg de kaken in de goede stand zet op (bijna) volwassen leeftijd met een “osteotomie”(kaakstandcorrectie). De kaakchirurg informeert u hierover.