Verwijzing naar Schisisteam Amsterdam

Verwijsprocedure van pasgeborenen naar Schisisteam Amsterdam.

Ieder kind dat geboren wordt met een schisis moet door de verloskundige of kinderarts binnen 24 uur na geboorte worden aangemeld bij het regionale schisisteam, indien het kind nog niet prenataal bekend is bij dit schisisteam.

Zowel nieuwe kinderen als kinderen waarvan de ouders het prenatale counseling traject hebben doorlopen dienen binnen 2 weken na de geboorte te worden onderzocht door de kinderarts en klinisch geneticus van het schisisteam om eventuele bekende of onbekende bijkomende aangeboren afwijkingen te kunnen vaststellen of uitsluiten.

Bij een prenataal vastgestelde schisis kan het schisisteam uiteraard al in een eerdere fase ouders of zorgprofessionals in de 1e lijn met (telefonische) adviezen behulpzaam zijn. Het schisisteam wordt graag zo snel mogelijk op de hoogte gesteld indien het kind is geboren.

Verwijsprocedure

Huisartsen verwijzen via Zorgdomein. Andere verwijzers, zoals de verloskundige of kinderarts, vragen wij te verwijzen via de verwijspagina van kinder plastische chirurgie.

De verwijzer kan hier de verwijsbrief uploaden of het online verwijsformulier invullen. 

Als bijlage(n) toevoegen, indien beschikbaar: alle beschikbare informatie en beelden. Beelden en beeldverslagen graag beschikbaar stellen via XDS of versturen via Twiin.

Mochten er vragen zijn, mail dan naar schisis@amsterdamumc.nl.

Denk eraan dat de volgende gegevens in de verwijsbrief worden beschreven:

  • Patiëntgegevens: volledige naam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens en evt. BSN
  • Datum van verwijzing
  • Reden van verwijzing en relevante medische gegevens
  • Gegevens van de verwijzer en/of verwijzende instantie
  • AGB-code van verwijzend arts en/of instantie
  • Verwijsbrief mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

Wat kan u verwachten na verwijzen?

Na de verwijzing zal een van onze verpleegkundig specialisten telefonisch contact opnemen met de ouders voor eventuele adviezen en begeleiding na de geboorte en het maken van een eerste afspraak op de poli van het Schisisteam.

Contactgegevens Schisisteam

Danielle Weber Wiegmans (verpleegkundig consulent) en Marjorie Houtman (verpleegkundig specialist) zijn namens het schisisteam uw vaste contactpersonen. Zij kunnen u zo goed mogelijk voorzien van adviezen en u desgewenst doorverwijzen naar een van de specialisten binnen het schisisteam. U kunt bij hen terecht met al uw vragen.

Danielle en Marjorie zijn te bereiken via email: schisis@amsterdamumc.nl en in principe ook via tel.nr: 0650063209 op maandag t/m vrijdag tussen 10-12u.

Postadres:
Secretariaat Schisisteam Amsterdam UMC
Afdeling Plastische Chirurgie, J1A-207
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
tel: 020-5662572