Verwijzing naar Schisisteam Amsterdam

Informatie over de verwijsprocedure van pasgeborene naar het Schisisteam Amsterdam.

Ieder kind dat geboren wordt met een schisis moet door de verloskundige of kinderarts binnen 24 uur na geboorte te worden aangemeld bij het regionale schisisteam, indien het kind nog niet prenataal bekend is bij dit schisisteam.

Zowel nieuwe kinderen als kinderen waarvan de ouders het prenatale counseling traject hebben doorlopen dienen binnen 2 weken na de geboorte te worden onderzocht door de kinderarts en klinisch geneticus van het schisisteam om eventuele bekende of onbekende bijkomende aangeboren afwijkingen te kunnen vaststellen of uitsluiten.

Bij een prenataal vastgestelde schisis kan het schisisteam uiteraard al in een eerdere fase ouders of zorgprofessionals in de 1e lijn met (telefonische) adviezen behulpzaam zijn. Het schisisteam wordt graag zo snel mogelijk op de hoogte gesteld indien het kind is geboren.

Verwijsprocedure

Aan verwijzers willen wij graag vragen de verwijsbrief te mailen naar schisis@amsterdamumc.nl of eventueel per post verzenden.

Als bijlage(n) toevoegen, indien beschikbaar: alle beschikbare informatie en beelden.

De minimale eisen waaraan een verwijsbrief moet voldoen zijn:

  • Patiëntgegevens: volledige naam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens en evt. BSN
  • Datum van verwijzing
  • Reden van verwijzing en relevante medische gegevens
  • Gegevens van de verwijzer en/of verwijzende instantie
  • AGB-code van verwijzend arts en/of instantie
  • Verwijsbrief mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

Wat kan u verwachten na verwijzen?

Na de verwijzing zal een van onze verpleegkundig specialisten telefonisch contact opnemen voor eventuele adviezen en begeleiding na de geboorte en het maken van een eerste afspraak op de poli van het Schisisteam.

Contactgegevens

Ingrid Kievith en Marieke Markensteijn zijn namens het schisisteam uw vaste contactpersonen en aanspreekpunt. Zij kunnen u zo goed mogelijk adviseren en waar nodig doorverwijzen naar een van de specialisten binnen het schisisteam. U kunt bij hen terecht voor al uw vragen.

Verpleegkundig Specialist Schisisteam (in opleiding)

Tel: 06-50063209 (bereikbaar op werkdagen tussen 10.00u-12.00u)
emailadres: schisis@amsterdamumc.nl

Postadres:
Secretariaat Schisisteam Amsterdam UMC
Afdeling Plastische Chirurgie, J1A-207
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
tel: 020-5662572

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: