Betaling (Spoedeisende Hulp)

Een bezoek aan de spoedeisende hulp gaat soms ten koste van uw eigen risico. Wanneer u verzekerd bent, en u dit kunt laten zien, dan dienen we de kosten van uw behandeling rechtstreeks in bij uw eigen verzekeraar.

Dat gebeurt ook wanneer u een Europees verzekeringsbewijs heeft. Wel maken we dan een kopie van dit verzekeringsbewijs.

Bent u niet verzekerd of heeft u geen geldig verzekeringsbewijs? Dan vragen we u een voorschot te betalen.

Betaling kan alleen met pin of met een geldige internationaal erkende creditcard. U krijgt dan een betalingsbewijs mee dat u daarna aan uw verzekeraar laat zien. Het is niet mogelijk om contant te betalen op de spoedeisende hulp.

Meer informatie vindt u bij uw eerste bezoek aan het AMC.