Spreekuren Uterine Repair Center

We doen onderzoek om betere diagnostische technieken te ontwikkelen en uit te testen om de diagnostiek steeds verder te verbeteren maar ook om de beste behandeling voor de juiste patiënt te kunnen selecteren.

We ontwikkelen nieuwe technieken voor de behandelingen van deze afwijkingen om op een zo minimaal invasief mogelijke wijze (dus met zo klein mogelijke sneetjes) de meest effectieve behandeling te bieden. Complexe ingrepen voeren we vrijwel altijd met 2 gespecialiseerde gynaecologen uit om zo de optimale zorg te kunnen geven.

Door gebruik te maken van innovatieve middelen en onze zorg continue te evalueren proberen we de optimale zorg te bieden waar de patiënt behoefte aan heeft en beter van wordt en ook op de lange termijn goed blijft functioneren. Waarbij we ook kijken naar de eventuele vruchtbaarheids- en zwangerschapsuitkomsten. Hiervoor werken we nauw samen met ons gespecialiseerde IVF centrum en verloskundeafdeling.

Spreekuren

We hebben diverse themaspreekuren, maar ook speciale second opinion spreekuren en spreekuren voor verwijzingen uit andere ziekenhuizen waar we samen met een gynaecoloog in opleiding patiënten zien en gezamenlijk een echo maken. We doen ons best om direct een behandelplan te maken maar soms is het nodig dit eerst in het multidisciplinaire overleg te bespreken of aanvullende diagnostiek uit te voeren.

Myomen/Adenomysespreekuur

Op dit spreekuur kunnen patiënten worden verwezen met verdenking myomen (vleesbomen). Patiënten met myomen, veelal voor een tweede mening, worden geïnformeerd en geadviseerd door 1 van de gespecialiseerde gynaecologen of de differentiatie assistent. Geavanceerd echo-onderzoek maakt deel uit van het consult. De patiënt wordt aansluitend besproken in het multidisciplinaire myomen bespreking waar het definitieve beleid kan worden aangepast. Het VUmc is een derdelijns verwijscentrum, wij bieden vrijwel alle innovatieve myoomtherapieën al dan niet in onderzoekverband.

Indien er naast adenomyose ook sprake is van diepe endometriose zullen de patiënten besproken worden binnen het multidisciplinaire overleg binnen het endometriose team en eventueel in gezamenlijkheid worden geopereerd. In internationaal samenwerkingsverband zijn we bezig om richtlijnen te ontwikkelen voor de optimale diagnostiek van adenomyose. Ook onderzoeken we nieuwe behandelingen in onderzoekverband.

‘Niche’-spreekuur

Een ‘niche’ is een holtevormig litteken in de uterus na een sectio caesarea) Sinds 2012 is het bekend, dat een uitsparing in de uterus ter plaatse van het sectiolitteken (‘niche’) verband houdt met bloedverlies na de menstruatie (postmenstruele spotting). Daarnaast kunnen pijnklachten, vruchtbaarheidsproblemen en complicaties in de daarop volgende zwangerschap optreden. Het VUmc is een tertiair verwijscentrum voor laparoscopische en hysteroscopische niche reconstructies die worden uitgevoerd in onder-zoeksetting. In een netwerk met 2 andere Europese centra onderzoeken we de toegevoegde waarde van een laparoscopische niche resectie op de vruchtbaarheid. Tevens onderzoeken we samenwerking met andere Nederlandse ziekenhuizen en ondersteund door ZonMw of we nichevorming ook kunnen voorkomen door het toepassen van verschillende hechttechnieken.

Spreekuur voor aangeboren baarmoederafwijkingen of cervixinsufficientie

In het VUmc is veel ervaring met het onderzoeken van en behandelen van aangeboren afwijkingen van de baarmoeder en of vagina. Hier werken we intensief samen met de afdeling voortplantingsgeneeskunde en ook met de psychologen en endocrinologen van het VUmc. Patienten met ernstige cervixinsufficientie kunnen worden naar ons spreekuur verwezen worden voor een eventuele laparoscopische cerclage. De indicatie hiervoor wordt altijd in samenwerking met een van de gespecialiseerde perinatologen gesteld.

Menstruatiespreekuur

Patiënten met abnormaal uterien bloedverlies zonder bekende oorzaak kunnen naar dit spreekuur worden verwezen. Indien nodig kan tijdens dit spreekuur verschillende diagnostische behandelingen worden uitgevoerd waaronder endometrium biopsie en cavum diagnostiek met behulp van een watercontrast echo. Conservatieve behandelingen worden direct ingezet. Kleine ingrepen waaronder poliepverwijderingen kunnen poliklinisch worden uitgevoerd.

Spreekuur voor patiënten met genderdysforie

Het VUmc heeft een Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (KZcG) en behandelt vrouwen als expert centrum voor transgenderzorg waarbij het hele zorgpalet wordt aangeboden van indicatiestelling, therapie als ook de nazorg. Dit betreft zowel de volwassenen als de kindergenderzorg. Het is een geïntegreerd multidisciplinair centrum waar alle gender patiënten in een multidisciplinaire setting worden gezien.