Ondersteuning Maatwerk zwangerschap & geboorte (POM) (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Ondersteuning Maatwerk zwangerschap & geboorte (POM).

Contact en afspraak

Op de 'POM' van het AMC wordt de afstand tussen cliënt en ziekenhuis verkleind: er wordt geluisterd, doorgevraagd en informatie gegeven. Eventuele weerstanden en angsten worden blootgelegd, gehoord en besproken. Zo wordt samen gekeken naar de wens achter de wens. Wat wil u wel of juist niet? En waarom? En even zo belangrijk, hoe kunnen wij, als verloskundige zorgverleners, binnen de huidig geldende richtlijnen zoveel mogelijk aan deze wens tegemoet komen?

Samen met de zwangere en in goed overleg met haar eigen verloskundig zorgverlener (verloskundige of gynaecoloog) stippelen wij een zorgpad op maat uit waarbij, voor zover dat medisch verantwoord is, zoveel mogelijk aan de wensen van de zwangere voldaan wordt. Wij streven ernaar de zorg zó te organiseren dat deze binnen de eigen regio, met instemming van alle betrokkenen, verleend kan worden.

  Wat kan ik verwachten?

  De POM is speciaal voor zwangeren uit 1e én 2e lijn met een zorgvraag die afwijkt van 'de norm', de reguliere zorg, Dit kan de landelijke norm zijn (de Verloskundige Indicatie Lijst (VIL)), de norm van regionale verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV), de norm zoals gehanteerd in een specifiek ziekenhuis of verloskundige praktijk, ofwel de sociale norm.

  Op de POM zien wij zwangeren die zich niet thuis voelen binnen de reguliere zorg en zich in hun zorgvraag veelal niet gehoord voelen. Zo zien wij zwangeren die veel waarde hechten aan de zelfbeschikking van hun lichaam en zwangerschap, die op eigen wijze willen bevallen zonder protocollen of medisch ingrijpen, maar met vertrouwen in eigen lijf en kracht.

  De POM is er ook voor zwangere vrouwen die weinig vertrouwen hebben in het ziekenhuis vanuit de angst om als nummer behandeld te worden met onvoldoende zeggenschap over het eigen lichaam. Ook zwangeren die duidelijk afwijkende wensen hebben met betrekking tot niet geïndiceerd medisch ingrijpen, kunnen hier hun specifieke zorgvraag bespreken.

  Route

  De polikliniek POM ligt gehuisvest in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de eerste verdieping. Om er te komen neemt u de lift naar de eerste verdieping en meldt u zich bij de hoofdbalie, links van de liften.

  POM

  020 - 566 4191 o.v.v. POM afspraak.

  Meer over uw bezoek aan het AMC: